e-deska (stav ke dni 23.01.2017)

Úřední deska MěÚ Jiříkov má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická úřední deska se nachází u autobusové zastavky na náměstí. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 15 dnů, není-li požadováno jinak.

Hledat text:
Kategorie:
Výběrová řízení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
20.1.2017 6.2.2017
byt 1+3, Tylova 7 (byt č.2) a byt 1+2, Tylova 7 (byt č.4)
Zastupitelstvo města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
21.12.2016 nikdy
Usnesení a zápis z 15. ZM
Oznámení obecné povahy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
20.1.2017 6.2.2017
Záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - SÚ Rumburk
OSÚ-SSÚ/993-17/375-2017/Tu
10.1.2017 25.1.2017
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - SÚ Rumburk, úsek SSÚ
OSÚ-SSÚ/661-17/172-2017/Tu
Majetkové záležitosti města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
10.1.2017 25.1.2017
Majetkové záměry města
3.2.2016 nikdy
Záměr výpůjčky časti NP č.p. 900
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
2.11.2016 2.2.2017
Nabídka pozemků k pronájmu - SPF
6.10.2014 nikdy
OZNÁMENÍ A VÝZVA - 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK
23.7.2014 nikdy
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
9.4.2014 nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/) byl zveřejněn aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Současně je zde zveřejněna výzva a informace pro občany.

aktualizace k 1. 8. 2016

UZSVM/UDC/1642/2014-UDCM
Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
24.6.2016 24.6.2019
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
1.6.2016 31.12.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2016, o výkonu přenesené působnosti (Město Rumburk a Město Jiříkov)
30.3.2016 30.3.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
20.10.2015 20.10.2018
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1 -2015 - TJ Spartak Jiříkov
12.8.2015 12.8.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2015 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015 - TJ Spartak Jiříkov
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Nálezy - oznámení

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu nebo v kanceláři vedoucího odboru vnitřní správy (obě 1. patro), zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na samostatné stránce.