VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

Informace pro veřejnost:
Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ústí nad Labem/Šustova

Výberové řízení - SRAS

Rada Města Rumburk v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu - SRAS, U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk

Požadavky:
VŠ vzdělání, minimálně ÚSO; praxe v oboru výhodou; manažerské schopnosti, flexibilita a komunikativnost; znalost práce na PC podmínkou; řidičské oprávnění sk. B podmínkou; jazykové znalosti výhodou; předložení projektu činnosti organizace podmínkou, znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a souvisejících právních předpisů výhodou.

více informací v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (VŘ SRAS 2017 - podmínky a  znění.pdf)VŘ SRAS 2017 - podmínky a znění.pdf 221 Kb

Oznámení o plánovaném výpadku služeb O2 v Lužické nemocnici - PAVILON II, Podhájí

V důsledku úprav služeb  našeho dodavatele  na telefonické služby  O2 dojde dne 8. února (středa)  v rozmezí od 09:00 – 16.00 hodin k přerušení telefonických služeb na adrese Lesní 1062, PAVILON II – Podhájí.
V tomto časovém rozmezí nebude možné se telefonicky spojit s ústřednou ani s žádným oddělením a ambulancemi v tomto pavilonu.
Přijměte, prosím, naši omluvu za případné komplikace, které Vám plánovaný výpadek služeb může způsobit.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat  e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo  tel.č. 412 359 511


Předem Vám děkujeme za pochopení
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.


Eva Houfová
sekretariát ředitele
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Ústecký kraj vyhlásil dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“

9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji.

Celková finanční alokace pro rok 2017 je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může začínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. února do 9. března.

Pro zájemce jsou připraveny 2 semináře, na kterých mají možnost seznámit se s podmínkami programu, žádostí a povinnými přílohami a obdrží zde odpovědi na své dotazy. Semináře se konají 16. 1. a 7. 2. 2017. On-line přihlášky jsou k dispozici na goo.gl/PLqRkS

Více informací se dozvíte na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz, v sekci Dotace a granty - Podpora začínajících podnikatelů.

Dotační program administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu
Ústeckého kraje, oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Info LNaP, a.s.

Vážení,

ředitel  Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. oznamuje, že vzhledem k nárůstu chřipkových onemocnění je od 3. 1. 2017 až do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na všech odděleních LNaP, a.s. Hlavním důvodem zákazu návštěv je ochrana pacientů před virovým chřipkovým onemocněním, které může výrazně zkomplikovat jakékoliv onemocnění pacientů.

Děkujeme za pochopení.

Eva Houfová
sekretariát ředitele
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Volná pracovní místa

Nabídka pracovních míst v Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov. Více v přílohách.
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (volná pozice POP.pdf)volná pozice POP.pdf 340 Kb
Download this file (Výběrové řízení VČA_2016.pdf)Výběrové řízení VČA_2016.pdf 335 Kb

Vyhlášení ceny vody na rok 2017

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017 v regionu působnosti společnosti. Cena vody je stanovena v souladu s mantinely sociální únosnosti pro vodné a stočné definované novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl schválen v loňském roce akcionáři (představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje):

Cena V+S pro rok 2017 Cena bez DPH (Kč/m3) Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3)
Voda pitná (vodné) 43,46 49,98
Voda odkanalizovaná (stočné) 42,02 48,32
Celkem cena vody 85,48 98,30
Celý článek...

Informace o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2017

Stejně jako v roce 2016, tak i pro následující rok 2017 Zastupitelstvo města Jiříkova zvolilo opět individuální poskytování dotací na základě žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů.

Žadatelé mohou tedy o dotaci žádat formou „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova.“ Tento formulář je k dispozici na stránkách města www.mestojirikov.cz a na ekonomickém odboru Městského úřadu v Jiříkově. Formulář je jednoduchý a srozumitelný, je nutnost při žádosti o dotaci vše řádně vyplnit a přiložit všechny požadované přílohy. V případě nejasností je možné se obrátit o radu na ekonomický odbor MěÚ Jiříkov.

Žádosti je možné předkládat po celý kalendářní rok bez omezení prostřednictvím podatelny MěÚ v Jiříkově. Jednotlivé žádosti budou individuálně posuzovány Finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova a s jeho vyjádřením budou postoupeny do příslušného orgánu města, který bude o poskytnutí dotace rozhodovat. V případě žádosti o dotaci vyšší než 50 000,- Kč, bude tímto orgánem Zastupitelstvo města Jiříkova, v opačném případě Rada města Jiříkova.

Schválená dotace bude poskytována formou veřejnoprávní smlouvy, která zpřesní použití dotace a její vyúčtování. Ke každé poskytnuté dotaci bude povinný procentuální podíl z vlastního zdroje žadatele. Vzor této smlouvy je také na webových stránkách Města Jiříkova.

Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Náhodné foto