Hřbitov

Označení veřejné pohřebiště: Jiříkov – hlavní hřbitov
Umístění veřejného pohřebiště ulice Oldřichova, u č.p. 863, p.p.č. 2467
Provozovatel veřejného pohřebiště: Město Jiříkov
Správa veřejného pohřebiště: Městský úřad Jiříkov, odbor místního a bytového hospodářství
Správce hřbitova:
Provozní doba veřejného pohřebiště: květen – říjen 7:00 – 21:00
listopad – duben 8:00 – 19:00

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

  1. pronájem hrobových míst
  2. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
  3. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
  4. zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC umístěných v areálu pohřebiště
  5. zajišťování vrátní služby
  6. zajišťování likvidace odpadu
  7. poskytování smuteční síně ke smutečním obřadům

Více informací v obecně závazné vyhlášce č. 3/2002 - Řád veřejného pohřebiště.