Upozornění pro čtenáře

Ve dnech 29. 5. a 30. 5. 2017 bude městská knihovna Jiříkov uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Starosta města Jiříkov svolává 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 30. května 2017 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
 5. Usnesení finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016
 7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
 8. Různé
 9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
 10. Závěr

Dočasná změna otevírací doby

170512-cp

Na základě rozhodnutí České pošty, s.p. bude z důvodu dlouhodobé nemoci přepážkového pracovníka poupravena otevírací doba pro veřejnost na dobu nezbytně nutnou s platností od 15.05.2017 pro poštu Jiříkov.
Otevírací doba pro veřejnost bude ve všední dny 8:00-11:00 a 12:00-16:00 hod. Dočasné omezení provozu bylo projednáno s Řídící poštou
Varnsdorf s paní Schillingovou, Pobočková síť pro Severní Čechy paní Šínovská, manažerem obvodu panem Vlkem a v neposlední řadě se starostou města Jiříkov panem Majákem.

Hálová Dana
vedoucí pošty Jiříkov

Výběrové řízení

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace Města Jiříkova, IČ 47274581, se sídlem V Jiříkově, Filipov 65/2, vypisuje výběrové řízení na pozici: vedoucí zdravotního úseku.

Jedná se o pracovní pozici obsazovanou na základě pracovní smlouvy

Podrobněji v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Výběrko_VS.pdf)Výběrko_VS.pdf 214 Kb

Program rozvoje venkova

MAS Český sever vyhlásila 2. května 2017 první výzvu v novém programovém období 2014 – 2020 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

První výzvu v novém programovém období vyhlásila MAS Český sever v úterý 2. května. Podporu získají projekty, zaměřené na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězů a místních trhů, předávání znalostí a informační akce (s vazbou na Program rozvoje venkova). Vždy se musí jednat o projekty, které budou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 – 2020.

Oprávnění žadatelé mohou předkládat své žádosti v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu, Národní 486, a to v období 12. 6. až 26. 6. 2017. Celková výše dotace pro první výzvu činí 23,5 mil. Kč. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 7. 2017.

Úplný text výzvy, fiche (oblasti podpory), pravidla pro žadatele, další nezbytné dokumenty a pokyny jsou ke stažení na http://www.masceskysever.cz/program-rozvoje-venkova.

Své projektové záměry můžete bezplatně konzultovat s pracovníky MAS Český sever po předchozím sjednání termínu schůzky, kontaktní údaje jsou uvedeny ve výzvě a na webu MAS Český sever.

Na červen plánujeme vyhlásit tři výzvy v Operačním programu Zaměstnanost (sociální podniky, prevence bezpečnosti, sociální služby), v červenci tři výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (bezpečnost dopravy a cyklodoprava, infrastruktura pro vzdělávání, sociální bydlení), a v září dvě výzvy v Operačním programu Životní prostředí (posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny). Pro více informací sledujte průběžně naše webové stránky.

Kancelář MAS Český sever, z. s., Varnsdorf

Varnsdorf, 2. 5. 2017

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Očkování proběhne dne 31. 05. 2017 (středa) v následujících hodinách:

 • Filipov - 17:30 - 18:00 u Sokolovny
 • Jiříkov - 18:00 - 18.30 na náměstí

Cena vakcíny:

 • vzteklina 100 Kč
 • kombinovaná vakcína 350 Kč

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci úředníka

Město Šluknov zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci úředníka – odborného pracovníka Odboru rozvoje a ŽP Městského úřadu Šluknov

předpokládaný nástup možný ihned

 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
  • státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
   • dosažení věku 18 let,
   • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
 • Požadavky:
  • kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  • komunikativnost a organizační schopnosti
  • znalost práce na PC
  • řidičské oprávnění skupiny „B“, vzdělání či praxe v oboru stavebnictví, veřejné správy nebo v technických oborech, místní znalost a znalost cizích jazyků - výhodou.
Více informací v příloze
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Vyhlášení VŘ - odborný pracovník ORŽP.pdf)Vyhlášení VŘ - odborný pracovník ORŽP.pdf 273 Kb

Uzavření komunikace Tylova u č.p. 6, Jiříkov

Dne 4.5.2017 byla z důvodu havarijního stavu nemovitosti č.p. 6 uzavřena místní komunikace Tylova. K uzavření komunikace před domem č.p. 6 v Tylově ulici došlo na základě výzvy k součinnosti vydané Městským úřadem Rumburk, stavebním úřadem, která odkazuje na statický posudek, kdy aktuálně hrozí ke zřícení komínů do přilehlé komunikace, jihovýchodního štítu na sousední nemovitost a zbylé konstrukce krovu a stropu.

Odbor MH a BH

Výzva

Spolek Jiřík z Jiříkova a  Spolek jiříkovských betlémářů vyzývají všechny děti a mladé kutily, aby pomohli uspořádat v Jiříkově výstavu dětské tvorby tím, že zapůjčí na výstavu svá dílka. Vítány budou výtvory ze stavebnic  Merkur,  Trix, Construktiv, Lego, dále pak modely lodí, letadel, aut a další.

Vyzýváme všechny dědečky a babičky, maminky a tatínky, kteří si svá dílka z mládí uschovali, aby se  pochlubili, jak v době, kdy  nebyly tablety  a  chytré  telefony, využívali  svůj volný čas. Výstava bude zahájena 23. září 2017 a potrvá do 24. září 2017 vždy od 10.00 do 17.00 hod. v prostorách bývalé spořitelny v Jiříkově.

Dotazy vám zodpoví O. Podzimek.
Tel.č.: 736482500, E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Strana 1 z 2

Náhodné foto