Jiříkovské noviny

Tisk

měsíčník pro občany města Jiříkov Ξ vydává Město Jiříkov Ξ registrační číslo MK ČR 11261 Ξ náklad 800 ks Ξ grafická úprava Michal Gavlík Ξ tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Kompletní příspěvky do novin podávejte emailem - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakční rady, inzerci pro JN nepřijímáme.

Elektronický archiv

Elektronický archiv novin naleznete na následujícím odkazu - http://bit.ly/jn-archiv