Jiříkovské noviny

Tisk

měsíčník pro občany města Jiříkov Ξ vydává Město Jiříkov Ξ registrační číslo MK ČR 11261 Ξ náklad 800 ks Ξ grafická úprava Michal Gavlík Ξ tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Kompletní příspěvky do novin podávejte emailem - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakční rady, inzerci pro JN nepřijímáme.

Elektronický archiv

Elektronický archiv novin naleznete na následujícím odkazu - http://bit.ly/jn-archiv

plán uzávěrek a distribucí pro rok 2016
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
uzávěrka 5.1. 2.2. 1.3. 5.4. 3.5. 7.6. 12.7. - 6.9. 4.10. 1.11. 6.12.
distribuce 15.1. 12.2. 11.3. 15.4. 13.5. 17.6. 22.7. - 16.9. 14.10. 11.11. 16.12.