Jiříkovské noviny

Tisk

měsíčník pro občany města Jiříkov Ξ vydává Město Jiříkov Ξ registrační číslo MK ČR 11261 Ξ náklad 800 ks Ξ grafická úprava Michal Gavlík Ξ tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Kompletní příspěvky do novin podávejte emailem - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakční rady, inzerci pro JN nepřijímáme.

Elektronický archiv

Elektronický archiv novin naleznete na následujícím odkazu - http://bit.ly/jn-archiv

plán uzávěrek a distribucí pro rok 2016
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
uzávěrka 5.1. 2.2. 1.3. 5.4. 3.5. 1.6. 7.7. 2.8. 6.9. 4.10. 1.11. 6.12.
distribuce 15.1. 12.2. 11.3. 15.4. 13.5. 11.6. 18.7. 12.8. 16.9. 14.10. 11.11. 16.12.