Vizualizace nové budovy MŠ Na kopečku (ul. Hradecká)

Tisk

Na posledním 13. Zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, které se konalo 27. 3. 2012, vystoupil pan Mgr. Ladislav Matička, který sdělil, že v Jiříkově probíhá podpisová akce za zachování současné budovy MŠ Na kopečku, ul. Hradecká. Někteří zastupitelé vznesli dotaz, že by se rádi s podpisovou akcí seznámili, zda by ji pan Matička mohl poskytnout. Rovněž pan Jirkovský vystoupil s dotazem, že by se rád seznámil se zněním podpisové akce. Považuje se za patriota Jiříkova, vzhledem k letům, které tady prožil a že po osobním zhlédnutí budovy usoudil, že než rekonstruovat za drahé peníze je lepší budovu zbourat a na stejném místě vystavit budovu novou, splňující požadavky moderní MŠ. Pan Matička zastupitelům sdělil, že po Jiříkově putuje asi 40 archů a k dispozici je v prodejně u pana Honzátka.

Protože jsem byl zvědav na znění podpisové akce, zašel jsem do prodejny pana Honzátka, který mi sdělil, že uvedené archy v jeho prodejně skutečně byly, ale pan Matička si je po 14 dnech odnesl. Pan Honzátko mě informoval, že dalším místem je restaurace Bílý dům. Pan Kastl mi však řekl, že žádné podpisové listy u něho nejsou, že na to nemá čas, ale pan Roman Horák s nějakými lejstry tam občas diskutuje s návštěvníky. Nedalo mi to a zašel jsem domů za panem Horákem, který mě ochotně seznámil s podpisovou akcí. Z jedné strany jsou historické snímky budovy MŠ a z druhé strany znění k podpisové akce, kde je ve zkratce uvedeno „My voliči zastupitelů jsme proti bourání budov v Jiříkově,…“, ale již tam není popsáno proč zbourat a co dál s daným prostorem, že by tam měla vyrůst budova podobného stylu pro zřízení moderních prostor MŠ. K danému tématu jsme společně s panem Horákem hovořili o tom, že když se napíše „A“ je třeba k tomu říci „B“ a to v podpisové akce není. V tom mi bylo odpovězeno, že občané ví o stavbě nové MŠ, jim jde o to, aby se historická budova nebourala a dala využít k jiným činnostem. Třeba pro setkávací místo místních spolků, jako například pro „Přátele muzea Jiříkov“, že se nemají kde scházet a Němci mají zájem přidat na rekonstrukci. Němci z Gladenbachu? Podle sdělení pana Jirkovského při 2.světové válce to byl dům, který využívalo gestapo ?!

ms visual 01ms visual 02

Proto bych chtěl seznámit občany s postupem Zastupitelstva města Jiříkova. V roce 2010 rada města rozhodla o přípravě rekonstrukce budovy MŠ „Na kopečku“ s možností půdní vestavby pro zvýšení kapacity. Důvodem tohoto rozhodnutí byla každoroční žádost paní ředitelky o navýšení kapacity podle školského zákona jak v MŠ Filipovská, tak v MŠ Na kopečku a dále konstatování, že při zápisu nemůže uspokojit všechny rodiče s umístěním dětí do MŠ a rovněž musí odmítat děti rodičů, kteří za prací dojíždějí do Jiříkova ( EWM, ZŠ, ÚSP apod. ).

Byla oslovena projekční firma o zpracování skutečného stavu a zaměření budovy MŠ, vypracování studie dispozičního umístění o rozšíření nové třídy pro dalších 25 dětí v prostorách podkroví a následného zpracování projektu. Při prováděných průzkumech bylo zjištěno, že budova je od střechy po přízemí zasažena houbou – dřevomorkou a rekonstrukce by spočívala ve zbourání všeho od střechy po přízemí mimo obvodových zdí. Další problém vyvstal s legislativou – nařízením, kdy budova pro MŠ může být maximálně 1-patrová a možnost půdní vestavby tedy nepřichází v úvahu a počty metrů pro 1 dítě by při prováděné rekonstrukci snížila kapacitu místo současných 48 dětí na 40 dětí a to by jistě nepotěšilo zájemce o přihlášení svého dítěte do MŠ. Rada města rozhodla na základě prováděných průzkumů a nařízení o zákazu využití půdní vestavby, nepokračovat v další projekční činnosti a vytipovat možnosti vybudování nové MŠ v Jiříkově. Byly vytipovány lokality u panelových domů na ul. Svobodova, další pozemek byl vytipován v Zahradní, ul. Filipovská, za mostem v místě vyhořelého domu a další prostor se nabízel v ul. Londýnská za stavbou nového ústavu sociální péče. Po projednání zmíněných pozemků na Stavebním úřadě v Rumburku bylo zjištěno, že na Svobodově ul. jsou pozemky zasíťované z panelových domů, pozemky v Londýnské ul. jsou překříženy dráty vysokého napětí, kde je potřeba zajistit ochranné pásmo a tudíž nejsou k použití pro stavbu nové MŠ. Zůstával pozemek po vyhořelém domě na ul. Filipovská, zastupitelstvem našeho města bylo rozhodnuto o zpracování studie umístění nové budovy MŠ v prostoru ul. Filipovská pro 75 dětí s vlastní kuchyní, zahradou a místy pro parkování. Rovněž bylo zastupitelstvem rozhodnuto o zpracování studie rekonstrukce s přístavbou a splnění požadavků 75 dětí s vlastní kuchyní, zahradou a místy pro parkování na ul. Hradecká - MŠ Na kopečku. K posouzení a doporučení pro zastupitele byla vytvořena pracovní skupina ze zastupitelů, dále s odborníků v oboru stavebnictví a paní ředitelky. Pracovní skupina hodnotila studii v ul. Filipovská, která by vyšla na 24 mil. Kč, studie rekonstrukce ul. Hradecká by vyšla na 33 mil. Kč a komise dostala k hodnocení ještě vizualizaci nové MŠ na ul. Hradecké ( viz. obrázek ), která by spočívala ve zbourání současné budovy MŠ a výstavby nové MŠ na stejném místě stejného nebo podobného stylu s kapacitou 75 dětí a vlastní kuchyní, zahradou a parkovacími místy. Komise doporučila zastupitelstvu řešit výstavbou nové budovy MŠ na místě současné MŠ Na kopečku s podmínkou zachování podobného stylu z důvodu, že pro danou budovu není v současné době návrh žádného možného dalšího využití a i kdyby si město uvedenou budovu nechalo, muselo by ji nějakým způsobem zrekonstruovat a na to naše město nemá finanční prostředky.

Zastupitelé na svém zasedání rozhodli všemi přítomnými hlasy o výstavbě nové budovy MŠ na místě současné budovy MŠ pro kapacitu 75 dětí s vlastní kuchyní s maximální cenou za 23 mil. Kč, která bude hrazena úvěrem.

Michal Maják, starosta města