Přejeme si novou mateřskou školu pro naše děti

Tisk

Konečně přišlo jaro. Těšíme se na něj každoročně. Máme lepší náladu a spoustu nápadů na jarní tvoření s dětmi z naší školky „Na kopečku“. V letošním roce máme z příchozího jara obzvlášť velkou radost, protože zima v prostorách naší chátrající školky skutečně nebyla příjemná. Teplota se v herně nevyšplhala výše než na 16 stupňů a podobná teplota se držela také v umývárně, kam děti docházejí velice často. Prostory tříd v naší školce jsou velice stísněné, a když do školky přijde 20 dětí, není skutečně ve třídách k hnutí.

Na pohybové aktivity či hry s doprovodem klavíru mohou naše děti v prostorách tříd zapomenout úplně. Pohyb se snažíme dětem dopřát pobytem v herně, kde však byla teplota v zimních měsících tak nízká, že se tam jednoduše nedalo pobývat. Děti byly oblečené ve svetrech i ve třídách, jelikož okna jsou v celé budově v tak dezolátním stavu, že do místností permanentně táhne. V momentě, kdy už díky oteplení můžeme navštěvovat hernu, musíme brát v úvahu spoustu faktorů, které děti mohou ohrožovat. Například podlahy, které nejsou v pořádku. Dále pokud začne koncem zimy odtávat sníh, máme celou stěnu v herně promáčenou, protože je střecha poškozená. Trvá dlouho, než stěny vyschnou, tudíž je v herně cítit plíseň. Plíseň je také cítit v lehárně, která je celkově vlhká, a její prostory jsou pro třicet spících dětí naprosto nevyhovující. Pokud je velký počet dětí, tak spí na chodbě, kde jsou však rušeny předškolními dětmi, které se přesunují z herny do tříd.

   Ač se naše paní ředitelka snaží a zařízení školky je pěkné, hraček a pomůcek je dostatek, škola svou konstrukcí a rozložením vůbec neodpovídá nárokům dnešní doby, kdy děti mají mít co nejvíce pohybu a volnosti. S velkým nadšením jsme uvítali před třemi roky zprávu, že se budou podnikat kroky, které povedou k vyřešení této situace ať rekonstrukcí školky či stavbou nové budovy, která ovšem bude odpovídat všem bezpečnostním a hygienickým normám. Naše budova chátrá a neuplyne měsíc, aby nedošlo k nějaké poruše či závadě, kterou je nutné hned řešit.

     Když nám paní ředitelka oznámila, že naše zastupitelstvo odsouhlasilo jednohlasně výstavbu nové mateřské školy a to na místě dnešní mateřské školy, která se zbourá, naše radost byla veliká. Netrvala však dlouho. Doneslo se nám, že někteří občané našeho města sepsali petici proti bourání mateřské školy. Ale už tam nenapsali, že se na stejném místě bude stavět nová pro 75 dětí a ve stejném stylu. Pravděpodobně nemají zájem na tom, aby jejich děti vyrůstaly ve zdravém a bezpečném prostředí. V prostředí, ve kterém děti nebudou omezovány, nebudou muset přemýšlet, zda se mohou bezpečně proběhnout v herně, spát v pohodlně ve velké místnosti a celou zimu nebudou muset trávit v malých prostorách tříd, protože jinde je zima. Na budově je v dezolátním stavu od střechy, přes okna dveře a naprosto nevyhovující prostory. Školku navštívili odborníci, kteří uznali, že je potřeba situaci řešit a projevili pohoršení nad tím, že se v těchto prostorách uskutečňuje vzdělávání padesáti dětí. Navíc rekonstrukce by byla velice nákladná záležitost a při zachování stávajících prostor by se snížila kapacita míst a někteří rodiče by neměli možnost umístit své dítě. Je úžasné, že se našlo řešení, kdy se na takto krásném místě nabízí stavba naprosto nové školky s kapacitou 75 dětí. Bude dostatek míst, bude možnost zřídit samostatnou třídu pro předškoláky, rozšířit nabídku vzdělávacích činností. Cítíme rozčarování a lítost nad postojem některých občanů a nad vznikem petice, která rozhodně k vyřešení situace nepřispívá. Není nic jednoduššího než přijít mezi nás a přesvědčit se, jak namáhavá práce je s dvaceti dětmi v jedné malé třídě, kde o sebe doslova zakopáváme. Vždy, když přijdeme ze školení z krásné a prostorné školky, je nám skutečně smutno, že nemůžeme našim dětem poskytnout to, co na jiných mateřských školkách. Svou práci máme rády. Rozhodně by se nám pracovalo lépe, kdyby si děti mohly hrát, malovat a tvořit, aniž by za chvíli musely vše uklidit, protože nemají se kde nasvačit či naobědvat. V prostředí, kde nemusí být děti neustále napomínáni a usměrňováni, protože máme strach o jejich bezpečnost.

Kolektiv MŠ „Na kopečku“