XIX. Filipovské olympijské hry

Tisk

19. června proběhl v Domově důchodců ve Filipově/Jiříkově již devatenáctý ročník filipovských olympijských her. Jednalo se o nejvýznamnější společensko kulturmní a sportovní akci, kterou v roce 2012 připravil DD Filipov. Hry byly s mezinárodní účastí, neboť se jicjh zúčastnila družstva ze SRN a Polska. Celkově se letos zúčastnilo 19 družstev z Libereckého, Ústeckého, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že letošní rok je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, zúčastnilo se her i družstvo dětí z MŠ Slunečnice Jiříkov pod vedením paní M. Petrové a paní ředitelky Majákové.

Byla to akce nadregionální, kterou podporovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Město Jiříkov. Zahájení proběhlo v půl desáté v areálu DD Filipov, kdy slavnostní nástup vedly jiříkovské mažoretky, za nimi následoval olympijský oheň v rukách pana B. Hlaváče, družstvo nejmenších, poté samotní sportovci. Olympijský oheň zapálil místostarosta města Jiříkov pan Miroslav Horák, který se zároveň ujal slova a všem popřál mnoho sportovních úspěchů a hodně zábavy.

Soutěžilo se v deseti disciplínách, které byly koncipovány tak, aby je zvládli všichni účastníci, včetně nejmenších a zdravotně postižených.

P1140969V průběhu dopoledne nám vypomáhali studenti SZŠ Rumburk pod vedením paní Mgr. Eriky Drahotové a VOŠ a SŠ Varnsdorf pod vedením paní Ing. Renáty Sembdnerové, kteří se starali nejen o výpomoc u jednotlivých disciplín, ale také o občerstvení a pitný režim soutěžících a celkovou atmosféru v průběhu her.

Po skončení her byl všem účastníkům podán oběd a než byly sečteny výsledky, měli zúčastnění možnost shlédnout taneční vystoupení a předávali se medaile a ceny pro účastníky. Kromě stupňů vítězů se předávala cena „Absolutnímu vítězi“ (členka družstva z České Lípy) a „Nejstaršímu účastníkovi“ (členka družstva DpS Rumburk). Jinak na třetím místě se umístilo družstvo z DD Meziboří, druhé místo patřilo družstvu z DD Severní Teras a na prvním stupni vítězů stanulo družstvo z Polska, z Opolno Zdroje, Bogatynia.

Nelze nezmínit poděkování všem sponzorům, bez nichž by se naše olympijské hry nemohly konat. Dále děkujeme radním a zastupitelům města Jiříkov za to, že s námi strávili celý den a mohli tak vidět nejen naše klienty při jejich volnočasových aktivitách. Je nutné poděkovat všem zaměstnancům, kteří se postarali o to, aby všechno bylo dobře připraveno a zorganizováno a samozřejmě všem zúčastněným. Děkujeme a budeme se těšit na příští rok, kdy budeme pořádat již dvacáté olympijské hry a budeme velmi rádi, když se opět v DD Filipov sejdeme.

Jan Sembdner, ředitel DD Filipov
Petra Bulanová, vedoucí volnočasových aktivit DD Filipov