Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2012/2013

Tisk

Dne 10. 5. 2012 proběhl v Mateřské škole Jiříkov na budově „Slunečnice“ zápis dětí pro školní rok 2012/2013. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, se postupovalo podle stanovených kritérií. Bohužel, i v letošním roce nastala situace, kdy z důvodu omezené kapacity mateřských škol v našem městě nemohlo být k předškolnímu vzdělávání přijato 12 dětí. Chápeme rozhořčení rodičů, jichž se tato skutečnost týká. Musí být velice nepříjemné, nastane-li v rodině situace, kdy má rodič možnost nastoupit do zaměstnání a vylepšit ekonomickou situaci v rodině a nemá umístění pro své dítě v mateřské škole.

Bohužel, momentálně je situace taková, že celková kapacita budov je 106 míst, což se jeví jako skutečně nedostatečné. Podle zákona se třídy naplňují do počtu 24. Každým rokem žádá ředitelka MŠ městský úřad o udělení výjimky zvýšení počtu dětí na 28 na budově Filipovské a na 25 budově Hradecké. Tím se však ztěžuje práce učitelek. Problém s umístěním dětí řešíme opakovaně v průběhu posledních let. Řešením je výstavba nové školky, která počítá s vybudováním třetí třídy. Tím by se kapacita budovy zvýšila minimálně o 20 míst a problém s umístěním dětí by byl vyřešen a třídy by nebyly tak naplněné. Často slýcháme názory občanů Jiříkova, kteří tvrdí, že do budoucna dojde k úbytku dětí a nač tedy budovat tak velkou školku. I s touto možností bylo počítáno. Třída v nové budově bude mít samostatný vchod i sociální vybavení. Pokud nastane situace, že kapacita školky nebude naplněna, může být tento prostor využit jako místo pro scházení matek s mladšími dětmi, či jako místo pro různé volnočasové aktivity dětí, atd. Využití těchto prostor bude možné řešit dle aktuální situace a potřeb města. V posledních letech, ale situace hovoří spíše o potřebě volných míst v mateřských školách v našem městě, což by samozřejmě bylo prioritou a mateřská škola by nemusela každoročně řešit nepříjemné situace, kdy část dětí nemůže být přijata k předškolnímu vzdělávání. Je v zájmu nás všech, aby byla dána rodičům možnost zlepšit ekonomickou situaci rodiny možností nastoupit do zaměstnání a mít zajištěnou péči o své dítě. Rovněž je v našem zájmu poskytovat dětem potřebné předškolní vzdělávání a usnadnit jim tak vstup do života. Pevně doufáme, že do budoucna budou v našich nových a zrekonstruovaných mateřských školách umístěny všechny děti, které přijdou k zápisu.

Ředitelka a kolektiv MŠ