Nehledáte ?

zelezny srotV galerii jsou fotografie druhotných surovin, zejména kovového šrotu, převáženého do výkupny, u kterého nebyl věrohodným způsobem prokázán původ a jeho nabytí. Výkupní ceny tohoto sortimentu jsou na poměrně vysoké úrovni, což má vliv na současný nárůst činnosti vykazující znaky přestupku, přečinu nebo trestného činu. Z toho důvodu bylo přikročeno k využívání ustanovení zákona o obecní policii k potlačení tohoto jevu. Za tím účelem jsou pořizovány městskou policií záznamy o převážném materiálu a osobách tyto převozy realizující. Pokud někdo z Vás v galerii fotografií pozná cokoliv, co bylo v jeho vlastnictví a čeho se dobrovolně nevzdal, ať osobně nebo po telefonickém dohovoru informuje MP Jiříkov na telefonech +420 412 333 859 nebo +420 722 092 090.