odbor místního a bytového hospodářství

odbor zajišťuje:
 • evidenci žadatelů o byt,
 • vyřizování žádostí o přidělení bytů,
 • údržbu a správu bytových a nebytových prostor města,
 • sledování stavu nemovitostí v majetku města, plánování oprav a udržovacích prací,
 • správu nemovitého majetku města,
 • komunální služby,
 • správu a údržbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu města,
 • organizaci veřejně prospěšných prací,
 • údržbu veřejného prostranství na území města,
 • údržbu kanalizačního řádu ve správě města,
 • agendu bytového hospodářství v rámci vnitřních směrnic,
 • výkon státní správy na úseku silničního hospodářství,
 • přípravu prodeje majetku ve vlastnictví města (budovy, domy, byty a nebytové prostory s pozemkem nebo bez pozemku) a v souladu s rozhodnutím ZM zabezpečení jejich prodeje,
 • přípravu nabytí nemovitých věcí (budovy, domy, byty a nebytové prostory s pozemkem nebo bez pozemku) a v souladu s rozhodnutím ZM zabezpečení jejich nabytí do majetku města,
 • správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství včetně provádění daňového řízení.