odbor vnitřní správy

odbor zabezpečuje
 • evidenci obyvatelstva včetně správního řízení na úseku evidence obyvatel
 • obřadní síň, obřady KOZ,
 • činnosti, které souvisejí s prací KOZ, sportem, školstvím, kulturou a cestovním ruchem,
 • vidimaci a legalizaci, vedení ověřovací knihy, Czech POINT,
 • přípravu a administrativní zabezpečení státních akcí a akcí požádaných Městem Jiříkov,
 • sekretariát /podatelna – poskytování informací, podávání žádostí, stížností a dalších podání,
 • pořizování záznamů z jednání rady města a zastupitelstva města),
 • oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí,
 • spisovou službu a spisovou agendu,
 • vydávání Jiříkovských novin, informování veřejnosti,
 • péči o důchodce, staré občany a zdravotně postižené občany,
 • Klub důchodců Jiříkov a Městskou knihovnu Jiříkov s její pobočkou ve Filipově,
 • sociálně právní ochranu dětí, výkon opatrovnictví,
 • zpracování posudků včetně terénního šetření,
 • vedení a vyřizování agendy v přestupkové komisi,
 • dokumentaci a materiál k připravenosti města na mimořádné události a k řešení krizových situací,
 • pojištění majetku města a řešení škodných událostí v součinnosti s ostatními odbory,
 • informace o nové legislativě,
 • zveřejňování písemností na úředních deskách Města Jiříkova, včetně vedení evidence,
 • provádění školení a poskytování technické a metodické podpory uživatelům, informačního systému městského úřadu,
 • provádění konfigurací a instalací HW a SW, zajišťování oprav a údržby výpočetní, komunikační techniky a dalšího technického vybavení a správa počítačové sítě,
 • vytváření obsahu, tvorba a aktualizace www stránek,
 • správu budovy městského úřadu, vnitřních prostor knihovny Jiříkov a Klubu důchodců, budovy knihovny Jiříkov - pobočky Filipov,
 • správu místních poplatků ze vstupného a ubytovací kapacity včetně provádění daňového řízení,
 • evidenci a přidělování popisných čísel,
 • chod veřejného pohřebiště (pohřebnictví, vybírání poplatků a dále dle OZV „Řád veřejného pohřebiště“),
 • vozový park města,
 • zajišťování informací o dotačních titulech, zpracování žádostí na dotační programy v součinnosti s odpovědnými pracovníky, činnosti související s přijímáním dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím, kontrola, vedení evidence a závěrečné vyhodnocení dotací.

Uzavření úřadu

Tisk

Upozorňujeme občany, že v pátek 29. září 2017 bude z provozních důvodů městský úřad Jiříkov uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Nabídka na odkup osobního vozidla Škoda Roomster v majetku Města Jiříkov

Tisk

roomsterMěsto Jiříkov zveřejňuje nabídku na odkoupení služebního vozidla v majetku Města Jiříkov značky Škoda Roomster 1,4 16V, za minimální nabídkou cenu za vozidlo ve výši 60 000,- Kč.

Nabídky je možno zasílat poštou nebo doručit osobně na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, podatelna městského úřadu, v uzavřené a označené obálce s textem „NABÍDKA – ODKUP OSOBNÍHO VOZIDLA“, a to do 27.9.2017, do 12:00 hodin
Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, kontaktní údaje a výši nabídkové ceny za vozidlo, která nesmí být nižší než stanovená minimální nabídková cena. Po ukončení lhůty pro podávání nabídek, budou doručené nabídky otevřeny a vyhodnoceny.  Jediné kritérium je nabídková cena. Z došlých nabídek bude vybrán zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. Se zájemcem, který předloží kompletní nabídku na odkoupení osobního vozidla, včetně nejvyšší nabídkové ceny, bude uzavřena kupní smlouva na vozidlo, kdy při podpisu kupní smlouvy bude prodejce požadovat složení nabídnuté finanční částky do pokladny Městského úřadu Jiříkov. Po podpisu smlouvy a uhrazení nabídnuté finanční částky do pokladny Městského úřadu Jiříkov budou dohodnuty další úkony spojené s přepisem vozidla.
K poskytnutí bližších informací k osobnímu vozu nebo domluvení prohlídky je možno se obrátit na pana Bc. Jiřího Semeráda, vedoucího odboru vnitřní správy, Městský úřad Jiříkov, tel: 724 929 542, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Základní informace o vozidle:

 • Osobní vozidlo: Škoda Roomster
 • Obsah: 1,4 16V (63 kW)
 • Uvedení do provozu: 12/2006
 • Najeto Km: 110 tis.
 • Výbava: Style
 • Ostatní výbava: 2x klíč k vozidlu, centrální zamykání v klíčku, manuální klimatizace, tažné zařízení, přední okna elektrická, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, mříž zavazadlového prostoru, autorádio, zamykání zpátečky.