Územní plán Jiříkov

Tisk

Územní plán Jiříkov vydalo Zastupitelstvo města Jiříkov formou opatření obecné povahy č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 na základě usnesení č. 111/2015 po bodem 3. ze dne 30. 9. 2015.

Územní plán Jiříkov nabyl účinnosti dne 22. 10. 2015.

Do Územního plánu Jiříkov a jeho dokladové dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu v Jiříkově, odboru výstavby a životního prostředí.

Formou dálkového přístupu je územní plán zveřejněn na následujícím odkazu - http://up.mesto-jirikov.cz/