Informace o přijatých usneseních z 30. schůze

Tisk

konané dne 9. ledna 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 512/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 7/2011 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 12. prosince 2011.

Usnesení č. 513/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujezáměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části pozemku p.č. 948/5 o výměře 2400m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) pozemku p.č. 1227/1 o výměře 1284m2 a pozemku p.č. 1230/1 o výměře 1226m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 1296/1 o výměře 400m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) pozemku p.č. 1808/8 o výměře 3794m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pro zemědělské obhospodařování za cenu 0,10 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) pozemku p.č. 19/14 o výměře 532m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) pozemku p.č. 436/1 o výměře 562m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části pozemku p.č. 834/3 o výměře 600m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) pozemku p.č. 1058 o výměře 931m2 a části pozemku p.č.1059/1 o výměře 233m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 1059/1 o výměře 11m2 a pozemku p.č. 1059/2 o výměře 14m2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod chatkou za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části pozemku p.č. 1872/1 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 1872/1 o výměře 14m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • i) části pozemku p.č. 718/1 o výměře 710m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 718/1 o výměře 25m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • j) části pozemku p.č. 5246/1 o výměře 581m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 5246/1 o výměře 16m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • k) části pozemku p.č. 5042 o výměře 440m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 5045/1 o výměře 460m2 a části pozemku p.č. 6505 o výměře 210m2 vše v k.ú.Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • l) části pozemku p.č. 4904 o výměře 500m2 a části pozemku č. 4906 o výměře 20m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 514/2012

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: části pozemku p.č. 5134/1 o výměře 450m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 450,-Kč paní Z. G., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2012. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvalujeobnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) pozemku p.č. 2312/10 o výměře 1040m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 1040,-Kč, panu J. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) pozemku p.č. 1126 o výměře 1535m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 310,-Kč, panu J. Š., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016.Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 285m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 290,-Kč, panu J. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 100m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,-Kč, paní V. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 290m2 a části pozemku č. 713/1 o výměře 15m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 310,-Kč, paní H. D., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části pozemku p.č. 163/3 o výměře 401m2 a části pozemku p.č.163/2 o výměře 478m2 vše v k.ú.Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 880,-Kč, panu F. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části pozemku p.č.1233/1 o výměře 540m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,-Kč, panu V. L., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016.Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části pozemku p.č. 5144/1 o výměře 600m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 600,-Kč, paní M. P., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • i) pozemku p.č. 1744/1 o výměře 571m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 580,-Kč, paní A. S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • j) stavebního pozemku č. 1948 o výměře 47m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou prodejny za cenu 10,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 470,-Kč, panu P. Š., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016.Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • k) části pozemku p.č. 23/1 o výměře 1615m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.620,-Kč, panu J. S., 405 01 Děčín II na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • l) stavebního pozemku č.1536 o výměře 146m2 a části pozemku p.č. 596/14 o výměře 337m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 596/14 o výměře 18 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 580,-Kč, panu F. H., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • m) části pozemku p.č. 5034 o výměře 690m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 5034 o výměře 12m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 750,-Kč, panu P. J., 408 01 Rumburk na dobu určitou od 15.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 515/2012

 • 1. RM projednala záměr výpůjčky části pozemku p.č.1894/1 o výměře 2720m2 v k.ú. Jiříkov, který je ve vlastnictví Města Jiříkova, pro zajištění hasičského cvičiště a tento záměr výpůjčky bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.1894/1 o výměře 2720m2 v k.ú. Jiříkov, který je ve vlastnictví Města Jiříkova, pro zajištění hasičského cvičiště. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměr výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 516/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní M. Č., 408 01 Rumburk o pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9.května v Jiříkově (39,21m2) na dobu od 01.01.2012 do 29.02.2012.
 • 2. RM rozhodla pronajmout paní M. Č., 408 01 Rumburk nebytový prostor v objektu č.p. 900, 9.května v Jiříkově (39,21m2) na dobu od 01.01.2012 do 29.02.2012.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9.května v Jiříkově (39,21m2) a starostovi města smlouvu o nájmu nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 517/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní M. M., 408 01 Rumburk o pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9.května v Jiříkově (51,22m2) na dobu od 01.01.2012 do 29.02.2012.
 • 2. RM rozhodla pronajmout paní M. M., 408 01 Rumburk nebytový prostor v objektu č.p. 900, 9.května v Jiříkově (51,22m2) na dobu od 01.01.2012 do 29.02.2012.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9.května v Jiříkově (51,22m2) a starostovi města smlouvu o nájmu nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 518/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“a to do programu na Podporu při odstraňování bariér v  budovách pro rok 2012, jehož předpokládané celkové náklady činí 3.000.000,-Kč včetně DPH.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na projekt „Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ do programu na Podporu při odstraňování bariér v budovách na rok 2012.

Usnesení č. 519/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov, I. etapa - chodník Filipovská-Březinova“a to na poskytnutí příspěvku pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012, jehož předpokládané celkové náklady činí 3.400.000,- Kč včetně DPH.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na projekt ,,Jiříkov, I. etapa - chodník Filipovská-Březinova“, a to do programu na poskytnutí příspěvku pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012.

Usnesení č. 520/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na stavební úpravy týkající se zateplení a výměny oken včetně projektových prací u objektu v ulici Březinova, č.p. 339 a 340, k.ú. Jiříkov v celkové výši 2.022.300,-Kč a Smlouvu č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, která je ve výši 59.000,-Kč.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • b) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši 59.000,-Kč.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 59.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu v ulici Březinova, č.p. 339 a 340, k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu v ulici Březinova, č.p. 339 a 340, k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
  • e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.

Usnesení č. 521/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na stavební úpravy týkající se zateplení a výměny oken u objektu v ulici Březinova, č.p. 345 a 346, k.ú. Jiříkov v celkové výši 2.022.300,-Kč a Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, která je ve výši 59.000,-Kč.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • b) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši 59.000,-Kč.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 59.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu v ulici Březinova, č.p. 345 a 346, k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu v ulici Březinova, č.p. 345 a 346, k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
  • e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.

Usnesení č. 522/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na stavební úpravy týkající se zateplení a výměny oken u objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, k.ú. Jiříkov v celkové výši 288.000,-Kč a Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, která je ve výši 27.000,-Kč.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) revokovat usnesení ZM č. 166/2011 ze dne 13.12.2011 v plném znění.
  • b) schválit Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • c) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši 27.000,-Kč.
  • d) přijmout finanční prostředky ve výši 27.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) u objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • e) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) u objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
  • f) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to se Státním fondem životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.

Usnesení č. 523/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem T. D. K., Varnsdorf a rozhodla přijmout dar ve výši 10.000,-Kč (finanční hotovost) od pana T. D. K., Varnsdorf, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov  a panem T. K., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana T. K., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 524/2012

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 382.734,-Kč přijatou v období od 01.10.2011 do 31.12.2011 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.

Usnesení č. 525/2012

 • RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 80.000,-Kč do fondu pro výstavbu domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p 65, 407 53 Jiříkov v roce 2011 dle schválených závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.

Usnesení č. 526/2012

 • 1. RM revokuje usnesení č. 510/2011 v plném znění z 29. schůze Rady města Jiříkova konané 19. prosince 2011.
 • 2. RM pověřuje paní M. F., 407 53 Jiříkov ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v blokovém řízení v období od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Usnesení č. 527/2012

 • 1. RM projednala Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2012 ve výši 108.000,-Kč navržený Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Raisova 3, 406 55 Děčín IV a tento dodatek ke smlouvě bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov ve výši 108.000,-Kč na rok 2012 s Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Raisova 3, 406 55 Děčín IV.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2012 uzavřený mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Raisova 3, 406 55 Děčín IV.

Usnesení č. 528/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Usnesení č. 529/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o přepis nájemce bytu č. 5 v č.p. 7, Tylova ulice v Jiříkově z pana D. M., 407 53 Jiříkov na paní L. D., 407 53 Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla o přepisu nájemce bytu č. 5 v č.p. 7, Tylova ulice v Jiříkově z nájemce pana D. M., 407 53 Jiříkov na paní L. D., 407 53 Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat nájemní smlouvu mezi Městem Jiříkov a nájemcem paní L. D. na byt č. 5 v č.p.7 Tylova ulice v Jiříkově na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.03.2012.

Usnesení č. 530/2012

 • RM projednala a schvaluje finanční odměnu panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov k životnímu jubileu a za úspěšné výběrové řízení na poskytování sociálních služeb v Rumburku příspěvkovou organizací Domov Důchodců Filipov (příloha zápisu č. 1).

Usnesení č. 531/2012

 • RM rozhodla odstoupit od Smlouvy o dílo uzavřenou mezi objednatelem Město Jiříkov a uchazečem Sdružení Hromek a Bubna-Litic se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf, IČ 74761501 na zajištění akce „Zajištění stavebních úprav části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“, dle obchodních podmínek Smlouvy o dílo odst. 10.1, písm. a) ke dni 09.01.2012. Důvodem odstoupení od Smlouvy o dílo je nutnost výměny oken v celém domě, podřezání celého domu a odvodnění sklepních prostor.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov