Informace o přijatých usneseních z 41. schůze

Tisk

konané dne 29. května 2012 od 18:35 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 710/2012

  • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. 11/2012, na vysprávky komunikací tryskovou metodou v Jiříkově, v ceně 250.920,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou Michail Grišajev – GM STAV, Starý Bydžov 108, 503 57 Starý Bydžov, IČ 15798801, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 11/2012, na vysprávky komunikací tryskovou metodou v Jiříkově, v ceně 250.920,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou Michail Grišajev – GM STAV, Starý Bydžov 108, 503 57 Starý Bydžov, IČ 15798801.
  • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo č. 11/2012, na vysprávky komunikací tryskovou metodou v Jiříkově, v ceně 250.920,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou Michail Grišajev – GM STAV, Starý Bydžov 108, 503 57 Starý Bydžov, IČ 15798801.

Usnesení č. 711/2012

  • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. 12/2012, na opravy komunikací penetrační technologií v Jiříkově, v ceně 366.690,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou Michail Grišajev – GM STAV, Starý Bydžov 108, 503 57 Starý Bydžov, IČ 157 988 01, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 12/2012, na opravy komunikací penetrační technologií v Jiříkově, v ceně 366.690,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou Michail Grišajev – GM STAV, Starý Bydžov 108, 503 57 Starý Bydžov, IČ 157 988 01.
  • 3.  RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo č. 12/2012, na opravy komunikací penetrační technologií v Jiříkově, v ceně 366.690,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou Michail Grišajev - GM STAV, Starý Bydžov 108, 503 57 Starý Bydžov, IČ 15798801.

Usnesení č. 712/2012

  • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. 8312830070, na výstavbu ,,VO Jiříkov ulice Svobodova“, v ceně 344.880,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou GA Energo technik s.r.o., Na Střílně AB, 330 11 Plzeň, Bolevec – Orlík, IČ 49196812, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 8312830070, na výstavbu ,,VO Jiříkov ulice Svobodova“, v ceně 344.880,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou GA Energo technik s.r.o., Na Střílně AB, 330 11 Plzeň, Bolevec – Orlík, IČ 49196812.
  • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo č. 8312830070, na výstavbu ,,VO Jiříkov ulice Svobodova“, v ceně 344.880,-Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou GA Energo technik s.r.o., Na Střílně AB, 330 11 Plzeň, Bolevec – Orlík, IČ 49196812.

Usnesení č. 713/2012

  • RM souhlasí s proplacením návštěvy Plaveckého bazénu Děčínské sportovní, p.o., Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín pro 16 žáků příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace plus doprovod dvěma pedagogy v celkové částce 730,- Kč dle platného ceníku.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov