Informace o přijatých usneseních z 48. schůze

Tisk

konané dne 13. srpna 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 786/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 787/2012

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemkůve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a)  p.p.č.1912/1 o výměře 891 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 900,- Kč, paní H. S., Jiříkov od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2014. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) p.p.č.1449 o výměře 2345 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.350,- Kč, panu M. N., 407 78 Velký Šenov od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 4832 o výměře 160 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 160,- Kč, paní I. M., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2012 do 31. 12. 2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části p.p.č. 4832 o výměře 210 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 4832 o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 310,- Kč, paní R. K., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2012 do 31. 12. 2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e)  p.p.č. 2323/1 o výměře 170 m2, p.p.č. 2323/3 o výměře 39 m2 a část p.p.č.1895/4 o výměře 71 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 280,- Kč,      panu J. Č., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2012 do 31. 12. 2013. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části p.p.č. 35 o výměře 110 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 35 o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 210,- Kč, panu A. M., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2012 do 31. 12. 2013. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části p.p.č. 35 o výměře 40 m2 a části st.p.č. 705 o výměře 30 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, části st.p.č. 705 o výměře 10 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,- Kč, paní M. M., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2012 do 31. 12. 2013. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, panu J. H., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) p.p.č.159/1 o výměře 86 m2, p.p.č.159/3 o výměře 38 m2 a části p.p.č.160/1 o výměře 800 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 930,- Kč, panu R. R., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) p.p.č. 450 o výměře 1845 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 370,- Kč, paní V. Z., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části p.p.č. 4960 o výměře 1000 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,- Kč, paní H. Š., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 277/1 o výměře 535 m2, p.p.č. 277/2 o výměře 43 m2, části p.p.č. 278 o výměře 200 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 277/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  840,- Kč, paní M. S., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části p.p.č. 2198/1 o výměře 653 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 2198/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 720,- Kč, paní J. L., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 
  • g) p.p.č. 5247/2 o výměře 1452 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 290,- Kč, panu K. P., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části p.p.č. 3404/2 o výměře 100 m2  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 50,- Kč, panu J. Š., 130 00 Praha 3 od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • i) části p.p.č. 59/3 o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,- Kč, paní H. B., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat. 

Usnesení č. 788/2012

 • 1. RM projednala návrh M. B., 407 53 Jiříkov, na odkup pozemkové parcely č. 2759/2 (zahrada) o výměře 1816 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, za prodejní cenu ve výši 150.000,- Kč a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM nedoporučuje ZM poskytnout slevu na pozemkovou parcelu č. 2759/2 (zahrada) o výměře 1816  m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, pí M. B., 407 53 Jiříkov, a doporučuje ZM prodat výše uvedenou pozemkovou parcelu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 217.920,- Kč.

Usnesení č. 789/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002357 na p.p.č. 616/2  a p.p.č. 6034 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, ul. Štefánikova, p.p.č. 616/2, p. Jurajda“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu  o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002357 na p.p.č. 616/2  a p.p.č. 6034 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, ul. Štefánikova, p.p.č. 616/2, p. Jurajda“ a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002357 na p.p.č. 616/2  a p.p.č. 6034 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, ul. Štefánikova, p.p.č. 616/2, p. Jurajda“

Usnesení č. 790/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4005775/VB/1 na p.p.č. 6499/2  a p.p.č. 6510 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, Filipov p.p.č. 5099/3, p. Petrýdes“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu  o zřízení věcného břemene č. IV-12-4005775/VB/1 na p.p.č. 6499/2  a p.p.č. 6510 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, Filipov p.p.č. 5099/3, p. Petrýdes“ a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4005775/VB/1 na p.p.č. 6499/2 a p.p.č. 6510 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, Filipov p.p.č. 5099/3, p. Petrýdes“.   

Usnesení č. 791/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4006290/VB/5 na p.p.č. 5949/1, p.p.č. 5944/1, p.p.č. 5969 a p.p.č. 5968/1 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Plzeňská 357, vedení NN, pí Gabčová“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4006290/VB/5 na p.p.č. 5949/1, p.p.č. 5944/1, p.p.č. 5969 a p.p.č. 5968/1 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Plzeňská 357, vedení NN, pí Gabčová“ a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4006290/VB/5 na p.p.č. 5949/1, p.p.č. 5944/1, p.p.č. 5969 a p.p.č. 5968/1 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Plzeňská 357, vedení NN, pí Gabčová“.

Usnesení č. 792/2012

 • 1. RM projednala předloženou žádost pana J. na zajištění výstavby nového dřevěného plotu mezi p.p.č. 155/1 a 156/1 vše v k.ú. Jiříkov, ul. Františkova v Jiříkově a dále předloženou nabídku na vybudování dřevěného plotu od pana J. z Jiříkova a tyto informace bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla nezajistit výstavbu nového dřevěného plotu mezi p.p.č. 155/1 a 156/1 vše v k.ú. Jiříkov, ul. Františkova v Jiříkově za cenu ve výši 22.590,- Kč dle nabídky pana J. v Jiříkově.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – vyrozumět pana J. v souladu s výše přijatým usnesením RM.

Usnesení č. 793/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z mimořádného zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 28. 06. 2012.

Usnesení č. 794/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o výpůjčce 12 ks kontejnerů mezi Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností EKO KOM a.s., IČ 25134701, DIČ CZ25134701, Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce 12 ks kontejnerů mezi Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností EKO KOM a.s., IČ 25134701, DIČ CZ25134701, Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o výpůjčce 12 ks kontejnerů mezi Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností EKO KOM a.s., IČ 25134701, DIČ CZ25134701, Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4.

Usnesení č. 795/2012

 • RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytového prostoru o ploše 75,28 m², 32,32 m² a 89,94 m²  v  objektu č. p. 64 ulice Liberecká, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 796/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana J. T., 407 46 Krásná Lípa o pronájem nebytového prostoru o ploše 13,75 m2 v objektu č. p. 524, ulice Moskevská v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor o ploše 13,75 m2 v objektu č. p. 524, ulice Moskevská v Jiříkově panu J. T., 407 46 Krásná Lípa od 15. 08. 2012.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu č. p. 524, ulice Moskevská v Jiříkově (13,75 m2) a starostovi města smlouvu o nájmu nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 797/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana Z. R, bytem v Jiříkově o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Moskevská 524 v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 1 v č. p. 524, Moskevská ulice v Jiříkově panu Z. R. od 01. 08. 2012 do 30. 09. 2012.

Usnesení č. 798/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký, ve výši 125.000,- Kč, a to z programu na Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a)  schválit  Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký, ve výši 125.000,- Kč, a to z programu na Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností.
  • b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký, ve výši 125.000,- Kč, a to z programu na Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 125.000,- Kč z programu na Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu na Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.     

Usnesení č. 799/2012

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. 312512 A, na opravu místních komunikací v Jiříkově – ul. Svobodova a křižovatka u Městského úřadu, v ceně 280.051,- Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 402 02 Děčín, IČ 250 427 51, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 312512 A, na opravu místních komunikací v Jiříkově – ul. Svobodova a křižovatka u Městského úřadu, v ceně 280.051,- Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 402 02 Děčín, IČ 250 427 51.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo č. 312512 A, na opravu místních komunikací v Jiříkově – ul. Svobodova a křižovatka u Městského úřadu, v ceně 280.051,- Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 402 02 Děčín, IČ 250 427 51.

Usnesení č. 800/2012

 • RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2012:
  • a) příjmy ve výši 21.602.048,83 Kč, výdaje ve výši 17.468.217,63 Kč, saldo příjmů a výdajů
   ve výši 4.133.831,20,
  • b) výnosy ve výši 24.144.268,26 Kč, náklady ve výši 14.929.626,88 Kč, výsledek hospodaření 9.214.641,38 Kč a doporučuje ZM tento rozbor projednat.

Usnesení č. 801/2012

 • RM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na poskytnutí dotace na "Zásněžky" ve výši 225.000,- Kč a doporučuje ZM tento účtovací dopis na poskytnutí dotace na "Zásněžky" schválit a dotaci poskytnout.

Usnesení č. 802/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2012 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň toto rozpočtová opatření příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 803/2012

 • RM bere na vědomí dopis Bc. Martina Šimáčka, ředitel odboru pro sociální začleňování, s poděkováním za dosavadní spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách, která byla usnesením Vlády ČR přejmenována na Agenturu pro sociální začleňování s prodloužením činnosti do roku 2015. 

Usnesení č. 804/2012

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu pro Město Jiříkov a jim zřízené příspěvkové organizace (Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, Domov důchodců Filipov,  č. p. 65, 407 53 Jiříkov) uzavíranou mezi BEST PRICE ENERGY, obecně prospěšnou společností, Domanín 232, 696 83 Hodonín, IČ 29283272, DIČ CZ 29283272 a Městem Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM projednala návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu – O způsobu rozúčtování a splatnosti plateb za spotřebovanou elektrickou energii a zemní plyn pro Město Jiříkov a jim zřízené příspěvkové organizace (Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov) uzavíraný mezi BEST PRICE ENERGY, obecně prospěšnou společností, Domanín 232, 696 83 Hodonín, IČ 29283272, DIČ CZ 29283272 a Městem Jiříkov a tento návrh dodatku bere na vědomí.
 • 3. RM rozhodla uzavřítSmlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu pro Město Jiříkov a jim zřízené příspěvkové organizace (Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, Domov důchodců Filipov,  č. p. 65, 407 53 Jiříkov) mezi BEST PRICE ENERGY, obecně prospěšnou společností, Domanín 232, 696 83 Hodonín, IČ 29283272, DIČ CZ 29283272 a Městem Jiříkov.
 • 4. RM rozhodla uzavřítDodatek č. 1 Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu – O způsobu rozúčtování a splatnosti plateb za spotřebovanou elektrickou energii a zemní plyn pro Město Jiříkov a jim zřízené příspěvkové organizace (Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov) mezi BEST PRICE ENERGY, obecně prospěšnou společností, Domanín 232, 696 83 Hodonín, IČ 29283272, DIČ CZ 29283272 a Městem Jiříkov.
 • 5. RM ukládá: starostovi města –podepsat Smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu a Dodatek č. 1 Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu – O způsobu rozúčtování a splatnosti plateb za spotřebovanou elektrickou energii a zemní plyn.
 • 6. RM ukládá: ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkov - na základě uzavřené smlouvy a dodatku č. 1 spolupracovat s obecně prospěšnou společností BEST PRICE ENERGY na předání odběrných míst.

Usnesení č. 805/2012

 • RM bere na vědomí informaci Bc. Jana Sembdnera ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov o přehledu realizovaných aktivit v opravách a údržbě za období 7/2011 až 6/2012.

Usnesení č. 806/2012

 • RM bere na vědomí Inspekční zprávu č. j. ČŠIU-549/12-U z inspekce provedené ve dnech 15. – 17. května 2012 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvkové organizace.

Usnesení č. 807/2012

 • 1. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace za I. pololetí roku 2012 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 2. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za I. pololetí roku 2012 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 3. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov za I. pololetí roku 2012 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 4. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za   I. pololetí roku 2012 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

Usnesení č. 808/2012

 • RM bere na vědomí dopis pana Darka Švába, místostarosty města Rumburk s informací o zvolení nového starosty města Rumburku pana Jaroslava Trégra.

Usnesení č. 809/2012

 • RM bere na vědomí Výroční zprávu Salesiánského klubu mládeže Rumburk – Jiříkov za rok 2011.

Usnesení č. 810/2012

 • RM bere na vědomí Oznámení o pozbytí účinnosti registrace a rozhodnutí ministra životního prostředí v Operačním programu Životní prostředí na akci „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ akceptační číslo 9031471. 

Usnesení č. 811/2012

 • RM bere na vědomí informaci SVS a.s. Teplice o svolání mimořádné valné hromady SVS a.s. na základě žádosti Města Děčín.

Usnesení č. 812/2012

 • 1. RM rozhodla schválit změnu pracovního úvazku z 0,8 schválenou na 34. schůzi RM konané dne 06. 02. 2012 usnesením č. 572/2012 na pracovní úvazek 1,0 (40 hodin týdně) s platností od 07. 08. 2012 panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov, důvodem je ukončení souběhu se jmenováním ředitelem příspěvkové organizace Domov důchodců Lipová, se sídlem 407 81 Lipová č.p. 273, příspěvkové organizace Obce Lipová, kde 06. 08. 2012 proběhlo předání funkce novému řediteli Domova důchodců Lipová.
 • 2. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, Funkce: 1.01/1.01.12/12. platová třída/bod 02. panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov plat s účinností od 07. 08. 2012 (příloha č. 1 - platový výměr č. 02/2012).

Usnesení č. 813/2012

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění dodávky „Pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ zadanou podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2012 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel a předpisů a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění dodávky „Pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma SOME Jindřichův Hradec, s r.o. – IČ 62508831 se sídlem Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu ve výši 826.800,- Kč včetně DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít kupní smlouvu na zajištění dodávky „Pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou SOME Jindřichův Hradec, s r.o. – IČ 62508831 se sídlem Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu ve výši 826.800,- Kč včetně DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu na zajištění dodávky „Pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou SOME Jindřichův Hradec, s r.o. – IČ 62508831 se sídlem Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídnutou cenu ve výši 826.800,- Kč včetně DPH.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov