Informace o přijatých usneseních z 51. schůze

Tisk

konané dne 24. září 2012 od 11:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 839/2012

  • 1. RM projednala Smlouvu o výpůjčce mezi firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, IČ 62241001, zastoupenou jednatelem paní Gabrielou Kyjovskou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. Předmětem této výpůjčky je půjčení stolů a lavic na zajištění akce "140. výročí založení SDH Jiříkov", která se koná 28. září 2012 a tuto Smlouvu o výpůjčce schvaluje.
  • 2. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o výpůjčce na zajištění stolů a lavic od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov