Informace o přijatých usneseních z 93. schůze

Tisk

konané dne 30. prosince 2013 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1457/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 19/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 19/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1458/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh na přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 50.000,-Kč na nákup invalidních vozíků od manželů V., Rumburk, zastoupených paní A. V., příspěvkovou organizací Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, podle § 39 b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. RM schvaluje přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 50.000,-Kč na nákup invalidních vozíků od manželů V., Rumburk, zastoupených paní A. V., příspěvkovou organizací Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, podle § 39 b) odst. 1 zákona   č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 1459/2013

 • 1. RM projednala žádost o přijetí věcného daru (Vysavač Rowenta – 6.000,-Kč, TV Sencor – 6.500,-Kč, DVD přehrávač Sencor - 2.500,-Kč) od SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416, 405 02 Děčín, DIČ CZ25042751 pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM vydává předchozí souhlas, podle §39 b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí věcného daru v celkové výši 15.000,-Kč od SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416, 405 02 Děčín, DIČ CZ25042751 pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 1460/2013

 • 1. RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
 • 2. RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 5/2013  příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
 • 3. RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2013 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2013 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1461/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla schválit paní R. H., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 7.564,46 Kč k 17. 12. 2013, do konce ledna 2014 splátku ve výši 3.782,-Kč a další splátku ve výši 3.782,-Kč do 28. dne v následujícím měsíci s podmínkou ztráty výhody splátek.
  2. RM projednala a rozhodla schválit paní D. Š., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 6.146,43 Kč k 31. 12. 2013, ve splátce ve výši 615,-Kč do konce měsíce prosince 2013 a dále ve splátkách ve výši 615,-Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.

Usnesení č. 1462/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období:
  - S. P., Jiříkov                                    od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014,
  - N. P., Jiříkov                                    od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2014.
 • 2. RM projednala a rozhodla neprodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova od 01. 01. 2014:
  - S. K., Jiříkov,
  - S. H., Jiříkov,
  - P. A., Jiříkov,
  - M. I., Jiříkov,
  - B. V., Jiříkov,
  - V. J., Jiříkov,
  - S. R., Jiříkov.
 • 3. RM projednala a rozhodla dát výpověď bez přivolení soudu a bez výpovědní doby na byty ve vlastnictví Města Jiříkova:
  - R. V., Jiříkov,
  - Č. J., Jiříkov.

Usnesení č. 1463/2013

 • 1. RM rozhodla zrušit výběrové řízení na byt č. 3, Náměstí 195, Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (54,60 m2), Náměstí 195, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 panu     S. L., Jiříkov.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (98,80 m2), Oldřichova 682, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 02. 2014 do 31. 03. 2014 paní    M. H., Jiříkov.

Usnesení č. 1464/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 74.819,50 Kč, svěřeného příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 74.819,50 Kč dle přiložené inventární evidence do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 74.819,50 Kč dle přiložené inventární evidence.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov