Informace o přijatých usneseních z 93. schůze

Tisk

konané dne 30. prosince 2013 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1457/2013

Usnesení č. 1458/2013

Usnesení č. 1459/2013

Usnesení č. 1460/2013

Usnesení č. 1461/2013

Usnesení č. 1462/2013

Usnesení č. 1463/2013

Usnesení č. 1464/2013


Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov