Úřední deska (stav ke dni 21.09.2017)

Úřední deska MěÚ Jiříkov má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická úřední deska se nachází u autobusové zastavky na náměstí. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 15 dnů, není-li požadováno jinak.

Hledat text:
Kategorie:
Oznámení obecné povahy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
8.9.2017 25.9.2017
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jiříkovská kovadlina - Městský úřad Rumburk
OSÚ-SSÚ/33071-17/4897-2017/Tu
Majetkové záležitosti města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
11.9.2017 nikdy
ZÁMĚR VÝPŮJČKY ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č.p. 900
11.9.2017 nikdy
Záměry prodejů nemovitostí
24.5.2017 nikdy
Záměr výpůjčky nebytových prostor
23.3.2017 nikdy
Záměr prodeje nemovitostí - č.p. 839 a zemědělská stavba bez č.p./č.e. (býv. OBNOVA)
3.2.2016 nikdy
Záměr výpůjčky časti NP č.p. 900
Zastupitelstvo města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
8.9.2017 nikdy
Usnesení a zápis z 19. ZM
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
23.7.2014 nikdy
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
9.4.2014 nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/) byl zveřejněn aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, který Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Současně je zde zveřejněna výzva a informace pro občany.

aktualizace k 1. 8. 2016

UZSVM/UDC/1642/2014-UDCM
Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
14.9.2017 14.9.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
8.3.2017 8.3.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
24.6.2016 24.6.2019
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
1.6.2016 31.12.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2016, o výkonu přenesené působnosti (Město Rumburk a Město Jiříkov)
30.3.2016 30.3.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
20.10.2015 20.10.2018
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1 -2015 - TJ Spartak Jiříkov
12.8.2015 12.8.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2015 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015 - TJ Spartak Jiříkov
Volby PSP 2017
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
4.9.2017 21.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
JirikovD/2613/2017
21.8.2017 21.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
JirikovD/2486/2017
Finanční záležitosti
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace č.j.
21.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11-2017
14.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 10-2017
4.9.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 9-2017
7.8.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8-2017
12.7.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 7-2017
20.6.2017 30.6.2018
EKO - informace o zveřejnění Závěrečného účtu roku 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016

 

15.6.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6-2017
15.6.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5-2017
28.4.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4-2017
4.4.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3-2017
28.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2-2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1-2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Jiříkova na rok 2017
15.3.2017 31.12.2017
EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu města Jiříkova na roky 2018 - 2019
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba