Nálezy - oznámení

Tisk

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust. § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji. Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:

Městský úřad Jiříkov
odbor vnitřní správy
Náměstí 464/1
407 53 Jiříkov

odpovědný zaměstnanec: Mgr. Jiří Semerád, telefon: 412 338 111 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


označení datum předání nálezu nalezená věc lhůta k likvidaci
1 15. 2. 2014 Videokamera 15. 2. 2017
2 12. 5. 2015 Batoh vrácen majiteli
3
2. 10. 2015
Řetězová motorová pila bez lišty
2. 10. 2018
4
9. 5. 2016
Klíč od vozidla
9. 5. 2019
5
18. 7. 2016
Svazek klíčů (se zelenou šňůrkou)
18. 7. 2019
6
20. 9. 2016
Svazek klíčů (s modrou šňůrkou) 20. 9. 2019
7
3. 12. 2016
Mobilní telefon Lenovo
3. 12. 2019

poslední aktualizace: 4. prosince 2016