advent 2014 t

Pozvánka na 2. zasedání ZM

logotypStarosta města Jiříkov svolává 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná ve středu 3. prosince 2014 od 1600 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
 5. Usnesení finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 6. Rozpočtové provizorium Města Jiříkov na rok 2015
 7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
 8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov
 9. Různé
 10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
 11. Závěr

Zvu k účasti občany města
Michal Maják, starosta města Jiříkov

Upozornění - výměna bankomatu

bankomatVážení občané, ve dnech 1. a 2. prosince 2014 proběhne výměna bankomatu České Spořitelny na náměstí v Jiříkově. Nejbližší bankomaty ČS naleznete v Rumburku (Lužické nám. - budova ÚP) nebo ve Šluknově (nám. Míru - budova radnice).

Děkujeme za pochopení.

Workshop - Sebevědomý a soběstačný region

Přijďte do Klubu Střelnice Varnsdorf diskutovat nad novou strategií rozvoje území Šluknovska!

MAS Šluknovsko v současné době připravuje nový strategický plán pro nové programové období, na základě kterého bude čerpat finanční prostředky v letech 2014 - 2020. Pojďte s námi diskutovat o jednotlivých prioritách nové strategie! Série workshopů se uskuteční v listopadu a začátkem prosince v Klubu Střelnice ve Varnsdorf (vždy od 15 hodin).

Klub Střelnice Varnsdorf, 27. listopadu 2014, začátek v 15 hod. - Sebevědomý a soběstačný region

Témata, o nichž budeme diskutovat: veřejně prospěšné práce, sociální podnikání, asistence podnikatelům, komunitní a družstevní podnikání, podpora obnovy tradičních řemesel, přizpůsobení nabídky učebních a studijních oborů potřebám trhu práce, rekvalifikace, oborové vzdělávání pro podnikatele, záchrana místních ovocných odrůd, podpora produkce a zpracování léčivek a bylin, potravinářství, zemědělství, zpracování dřeva a dalších místních produktů apod.

Pozvánka z MŠ

Vážení rodiče !

Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte (od 2 do 6 let) v nové mateřské škole v Jiříkově (bez rozdílu trvalého bydliště) od ledna 2015, dostavte se 10. prosince 2014 mezi 1030h a 16 h do Mateřské školy, Filipovská 686, Jiříkov.

Lenka Majáková, ředitelka MŠ

Výsadba nové aleje v Jiříkově

NadaceCEZ 400x300 RGB svetlePozadi transparentniVážení občané Jiříkova, jistě si mnoho z Vás všimlo nové aleje na ul. 9. května v blízkosti opraveného chodníku u prostoru po bývalé čističce odpadních vod. Alej byla vysázena díky podpoře a nadačnímu příspěvku Nadace ČEZ dne 31. 10. 2014 odbornou firmou. Nová alej je tvořena 12 ks jírovce pleťového (Aesculus carnea Briotii – kaštan, který má červené květy). Celková výše příspěvku, kterou Město Jiříkov od Nadace ČEZ obdrželo, je ve výši 90.000Kč. Doufáme, že nová výsadba pomůže ke zlepšení životního prostředí v Jiříkově a bude připomínat 100 let od jeho založení.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p180x540/64792_933746219987696_3264162110688812597_n.jpg?oh=57bf026b97fe5d5e25f12b2af5a69999&oe=54E36C30&__gda__=1423698619_3601bfcf732b25d10ecef904af831593https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/q86/p180x540/1609612_933746233321028_1284634530584930084_n.jpg?oh=1ae8cd7dfe1a9754636cda77ce15adc9&oe=54E3B6AC&__gda__=1423591538_f9836eeeac3f297911b416f025f2af61

Změna pravidel při kácení dřevin

kaceni-stromuOd 01.11.2014 vstoupilo v účinnost nové znění vyhlášky č. 189/2013 Sb., které upravuje pravidla pro kácení dřevin. Zatímco při přechozí úpravě nemuselo být žádáno, pokud strom rostl na oploceném pozemku u rodinného domu, nová úprava toto ruší – tzn., že se musí žádat o skácení každého stromu, jehož obvod je ve 130 cm nad zemí vyšší než 80 cm. Povolení ke kácení dřevin, v případě, že nejde o stromořadí, registrovaný významný krajinný prvek nebo vyhlášený památný strom, se nevyžaduje:

 1. pro dřeviny (stromy) o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 2. pro zapojené porosty dřevin (keřů), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Bez povolení lze tedy kácet pouze ovocné dřeviny rostoucí na zahradách. Kácení dřevin probíhá zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období, kdy dojde k přirozenému útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Pro bližší informace kontaktujte odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov.

Podzimní prázdniny na skok

Kromě svých dobrovolnických aktivit jiříkovském středisku mládeže se jako dobrovolník podílím i na přípravě a organizaci lyžařských závodů v Liberci. Při přípravě závodů světových pohárů a dalších vrcholných sportovních akcí se pohybuji převážně v areálu skokanských můstků na Ještědu, jejichž prostředí jsem si velmi oblíbil. Když jsme plánovali, kde s dětmi strávíme podzimní prázdniny, napadl mě právě tento areál a možnost představit dětem toto prostředí. Přivítal jsem proto možnost ubytování přímo v areálu, naplánovali a zajistili další program a vyrazili jsme.

Celý článek...

Poděkování Ústeckému kraji

Podkovn steckmu kraji - dotace Povodn 2013 - FS 3Město Jiříkov tímto děkuje Ústeckému kraji za poskytnutí účelové dotace na financování výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území způsobených povodní v červnu 2013, dotace byla poskytnuta na základě „Žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje“ k realizaci opatření Fondu solidarity Evropské unie. Díky obdržené dotaci ve výši 296 369,30 Kč Město Jiříkov opravilo po povodni v roce 2013 dešťové kanalizace a nakoupilo kamenivo na opravu komunikací na svém území, fotografie nás vrací zpět do 9.6.2013...

Podkovn steckmu kraji - dotace Povodn 2013 - FS 1Podkovn steckmu kraji - dotace Povodn 2013 - FS 2

Stanovisko MV ke stížnosti na jednání RM Jiříkova

Odpověď Ministerstva vnitra ČR zmiňovaná v zářijovém čísle Jiříkovských novin (č.j. MV-81806-2/ODK-2014)
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (MV-81806-2ODK-2014.pdf)MV-81806-2ODK-2014.pdf 1593 Kb

Strana 1 z 2