V Jiříkově na farní zahradě se bude férově snídat na podporu pěstitelů

snidane nazemi 2016

Dobrý den,

v sobotu 14. května se v Jiříkově uskuteční piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. Proběhne od 10:00 hodin na farní zahradě, v případě deště v Mateřském centru Koťátko. Mateřské centrum se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný den i čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se dostávají na náš stůl. Akce se koná v Česku již pošesté, a to vždy na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. V centru proběhne poprvé.

Příjemná atmosféra, dobré jídlo, pití, dětský koutek, na to vše se můžete těšit.

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou lokální a fairtradové dobroty. Například kakao od pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj z indických čajových zahrad – vše s certifikační známkou Fairtrade. K tomu si do košíku přibalí třeba vajíčka od místního chovatele, vlastnoručně upečený chléb z bio mouky či domácí marmeládu. Společným piknikem na veřejném místě pak vyjádří podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.

Alena Čechurová – Mateřské centrum Koťátko Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov

Kontakt: 724 543 946

Aktualizováno 04.05.2016

Kanalizace v Jiříkově

Bude již konec děsivých komunikací v Jiříkově? Vypadá to, že ano. Stavba kanalizace a vodovodu v Jiříkově, kterou financuje Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice (SVS) a provádí společnost Eurovia CS, se blíží ke konci. Termín ukončení stavby je datován na 31. 5. 2016.
Chtěl bych se touto cestou omluvit našim občanům, kteří strpěli 1.5 roku stav těchto komunikací.
Jen trošičku z historie proč se dělá kanalizace v Jiříkově. V roce 2005 byla dokončena I. etapa kanalizace z Dolního Jiříkova na Náměstí a v témže roce byl připraven projekt na odkanalizování Jiříkova a to II. až IV. etapa za 205 mil. Kč. Dlouhých 9 let jsme usilovali o dotaci na tuto akci. Bohužel jsme se žádostí o dotaci neuspěli. A tak SVS přišla s návrhem, že odkanalizují náš Jiříkovský potok, zruší se výusti z domů podél potoka. No a tak na podzim 2014 byly zahájeny výkopové práce v našich komunikacích. Problematika stavu komunikací se projednává na každém zasedání zastupitelstva, radě města a v neposlední řadě na jednáních kontrolních dnech, kde bylo řečeno, že bude udělána náprava, ale skutek utek. Město v současné době nemá žádnou páku na postih stavební firmy, není to akce města. Na začátku stavby město předalo komunikace ke zvláštnímu užívání a to jsme byli ujišťováni, že občané stavbou nebudou trpět, ale vše bylo nakonec jinak.
Občané a řidiči, kteří nárokuji náhradu za škodu způsobenou stavbou, se musí obrátit na firmu Eurovia CS s potřebnými doklady pro uplatnění náhrady, jako se předkládá při jiných škodných událostech. Společnost Eurovia CS je pro tyto události pojištěna.
S blížícím se koncem stavby by měly komunikace dostat nový povrch a to celoplošně. Někde to bude asfaltový povrch, někde to bude povrch s penetrací, tak jak bylo připraveno v projektu. Na celoplošných opravách se bude podílet i město příspěvkem SVS na základě smlouvy schválené v zastupitelstvu v roce 2014.
Děkuji Vám za trpělivost.
Michal Maják

Oznámení o konkursním řízení na ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Starosta obce Vilémov vyhlašuje v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín.

Předpokládaný nástup na pracovní místo je od 1. srpna 2016.

více v příloze...

Poutníci si ve Filipově připomněli 150. výročí poutního místa

TZ 3/2016 - (Jiříkov 13. 1. 2016) Na čtrnáct set poutníků z Čech, Moravy, Německa, Slovenska a Rakouska zavítalo ve středu 13. ledna 2016 o 4.00 h. ranní do baziliky minor ve Filipově na Děčínsku. Další stovky poutníků přišli na německou mši svatou v 9.00 h. a českou mši svatou v 10.30 h. Příchozí si připomněli sto padesáté výročí poutního místa Filipov. Právě 13. ledna 1866 ve 4.00 h. se ve Filipově těžce nemocné Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a slovy: Mein Kind, von jetzt an heilt´s" jí přislíbila uzdravení. Pontifikální mši svatou v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově celebroval ve 4.00 h. ráno litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a německý biskup Mons. Wolfgang Ipolt z Görlitz. Bohoslužby se zúčastnilo na sedm desítek koncelebrujících kněží z Diecéze litoměřické a dalších farností v Čechách, Německu, Polsku a Slovensku. Mezi přítomnými kněžími byli, např. redemptoristé, salesiáni, dominikáni, františkáni a cisterciáci. Poutní kostel z let 1870-1884 se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo. Významné poutní místo spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov.

Celý článek...

Speciální pracovní příležitost pro občany

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás oslovili s nabídkou přivýdělku pro občany Vaší obce. Jedná se o spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Naší představou je získání nových spolupracovníků se zájmem o dlouhodobou spolupráci s malou časovou náročností. Vaši obec oslovujeme zejména pro pokrytí všechny regionů včetně malých obcí, abychom zajistili reprezentativitu našich výzkumů. V roce 2016 nás čeká velký celorepublikový výzkum, který se bude konat i ve Vaší obci. Proto bychom ocenili, kdyby se u Vás našel nový tazatel CVVM, který by si mohl jako externí spolupracovník přivydělat.

Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o malou výpomoc. Aby se tato zpráva dostala k co možná nejvíce lidem, velmi by nám pomohlo, kdybyste přílohu tohoto mailu vystavil/a na vývěsce, nástěnce, na autobusových zastávkách či jiných místech, kde se občané běžně informují. Velmi by nám pomohlo zveřejnění i na Facebookových stránkách obce.

Věříme, že naše nabídka bude pro Vaše spoluobčany zajímavou příležitostí k přivýdělku. Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Předem děkujeme za Vaši pomoc.

 

S pozdravem

za pracovníky Centra pro výzkum veřejného mínění

Mgr. Lucie Varvařovská

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (CVVM.pdf)CVVM.pdf 74 Kb

Připravme se na kotlíkovou dotaci

Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší (70%), na kotel jen na biomasu či tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší – 80%) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu). Seznam schválených výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro kotlíkovou dotaci bude zveřejněn na stránkách OPŽP.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také minimálně jedno takzvané mikroenergetické opatření. Míra dotace na mikroenergetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun, které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun. Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších opatření občanům může pomoci energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy.Například novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z hlavního uzávěru plynu na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.

Možné mikroenergetické opatření:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Nutné přílohy k žádosti:

 • Žádost o poskytnutí dotace (budou k dispozici na krajských úřadech).
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb a související s nastavením přidělování podpory.
Závěrem je nutné říct, že Ústecký kraj předpokládá zahájení příjmů žádostí v 1. čtvrtletí 2016. Informace je možné sledovat na stránkách krajského úřadu - http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Info kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Náhodné foto