Nalezený pes

Dne 26.02.2015 byl v Oldřichově ulici odchycen kříženec psa neurčité rasy. V případě, že máte bližší informace vedoucí k vlastníkovi, kontaktujte prosím tel.: 412 338 350 (Odbor výstavby a ŽP).

 

Veřejná výzva k přihlášení zájemců

MĚSTO JIŘÍKOV

zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka

Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

Druh práce: sekretářka (sekretariát/podatelna)

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (verejna_vyzva_sekretariat.pdf)verejna_vyzva_sekretariat.pdf 569 Kb
Celý článek...

Nový informační systém města Jiříkov

V rámci projektu přeshraniční spolupráce "Oživení turismu v neměcko - českém pohraničí" byly dne 18.2.2015 započaty práce s instalací nového informačního systému ve městě Jiříkov, který se týká osazení nových sloupků včetně směrovek pro lepší orientaci občanů i návštěvníků města Jiříkov. Dále v rámci projektu dochází k osazení 39 ks informačních tabulí znázorňujících 5 naučných stezek, které popisují zajímavá místa nacházející se v Jiříkově.

Bc. Jiří Semerád
projektový manažer

Výstavba kanalizace v Jiříkově

Dne 2.2.2015 budou započaty práce na pokládce splaškové kanalizace v prostoru Náměstí. Konkrétně se jedná o úsek před autobusovou zastávkou směrem na Rumburk ke komunikaci Filipovská a o úsek od autobusové zastávky ke křižovatce s Čapkovou ulicí.

Ved. odboru MH a BH

Přehled úhrad místního poplatku za komunální odpad

Vážení občané Jiříkova,
nově  máte možnost si prohlédnout přehled úhrad místního poplatku za komunální odpad  za rok 2014 - viz příloha článku.
V přehledu naleznete úhradu nedoplatku z let minulých a celkové nedoplatky. 

odbor výstavby a ŽP

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Přehled úhrad místního poplatku za komunální odpad.pdf)Přehled úhrad místního poplatku za komunální odpad.pdf 187 Kb

Grantový program 2015

1. Cíl grantového programu:

Podpora činností a akcí zaměřených na děti, mládež, pro širokou veřejnost, které mají za cíl zlepšit kvalitu života ve městě, podpořit volnočasové aktivity občanů nebo poslouží jako součást prevence kriminality.

2. Vymezení žadatelů o dotaci:

Žadatelem o dotaci na činnost může být právnická i fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem), působící na území města Jiříkova.
Žadatelem o dotaci na akci může být právnická i fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem), pořádající akci na území města Jiříkova v roce 2014.

Aktualizováno 28.01.2015 Celý článek...

Poutní bazilika minor ve Filipově se od ledna 2015 otevírá poutníkům a turistům

filipovTZ 3/2015 - (Jiříkov 14. 1. 2015) - Od ledna 2015 je možné o víkendu navštívit poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Římskokatolická farnost Jiříkov připravila komentované prohlídky chrámu s čestným titulem bazilika minor. Určeny jsou českým a německým poutníkům a turistům. Při prohlídkách zazní podrobnosti o historii zjevení Panny Marie ve Filipově dne 13. 1. 1866, zázračném uzdravení Magdaleny Kade a architektonickém významu poutního kostela. Poutníci najdou v chrámu prostor pro ztišení a modlitbu. Prohlídky s průvodcem se konají od středy 14. ledna do úterý 20. ledna 2015 vždy od 13.00 do 16.00 h. Tyto prohlídky souvisí s připomínkou 149. výročí zjevení Panny Marie, k němuž došlo 13. ledna 1866. Od 24. 1. do 31. 3. 2015 je možné poutní kostel ve Filipově navštívit v sobotu od 10.00 do 16.00 h. a v neděli od 13.00 do 16.00 h. Od dubna do října 2015 se otevírací doba v bazilice ve Filipově rozšíří kromě víkendu i na pracovní dny. Vstup na prohlídku je volný.

Přímo na místě zjevení Panny Marie ve Filipově došlo nejprve v letech 1870 - 1873 díky iniciativě kaplana P. Franze Storcha z Jiříkova k výstavbě milostné kaple Uzdravení nemocných. Vedle kaple byl v letech 1873 až 1885 postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Dobové zprávy zmiňují, že kapacita kostela je 4 000 osob. Plány poutního chrámu vypravoval architekt Franz Hutzler z Vídně. Stavbu vedl architekt a stavitel Gustav Sachers z Liberce. Po jeho předčasném úmrtí ji dokončil stavitel Josef Hampel z Rumburku. V roce 1926 prohlásil papež Pius XI. poutní kostel ve Filipově za baziliku minor.

Celý článek...

Stanovisko MV ke stížnosti na jednání RM Jiříkova

Odpověď Ministerstva vnitra ČR zmiňovaná v zářijovém čísle Jiříkovských novin (č.j. MV-81806-2/ODK-2014)
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (MV-81806-2ODK-2014.pdf)MV-81806-2ODK-2014.pdf 1593 Kb

Náhodné foto