advent 2014 t

Workshop - Sebevědomý a soběstačný region

Přijďte do Klubu Střelnice Varnsdorf diskutovat nad novou strategií rozvoje území Šluknovska!

MAS Šluknovsko v současné době připravuje nový strategický plán pro nové programové období, na základě kterého bude čerpat finanční prostředky v letech 2014 - 2020. Pojďte s námi diskutovat o jednotlivých prioritách nové strategie! Série workshopů se uskuteční v listopadu a začátkem prosince v Klubu Střelnice ve Varnsdorf (vždy od 15 hodin).

Klub Střelnice Varnsdorf, 27. listopadu 2014, začátek v 15 hod. - Sebevědomý a soběstačný region

Témata, o nichž budeme diskutovat: veřejně prospěšné práce, sociální podnikání, asistence podnikatelům, komunitní a družstevní podnikání, podpora obnovy tradičních řemesel, přizpůsobení nabídky učebních a studijních oborů potřebám trhu práce, rekvalifikace, oborové vzdělávání pro podnikatele, záchrana místních ovocných odrůd, podpora produkce a zpracování léčivek a bylin, potravinářství, zemědělství, zpracování dřeva a dalších místních produktů apod.

Pozvánka z MŠ

Vážení rodiče !

Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte (od 2 do 6 let) v nové mateřské škole v Jiříkově (bez rozdílu trvalého bydliště) od ledna 2015, dostavte se 10. prosince 2014 mezi 1030h a 16 h do Mateřské školy, Filipovská 686, Jiříkov.

Lenka Majáková, ředitelka MŠ

Výsadba nové aleje v Jiříkově

NadaceCEZ 400x300 RGB svetlePozadi transparentniVážení občané Jiříkova, jistě si mnoho z Vás všimlo nové aleje na ul. 9. května v blízkosti opraveného chodníku u prostoru po bývalé čističce odpadních vod. Alej byla vysázena díky podpoře a nadačnímu příspěvku Nadace ČEZ dne 31. 10. 2014 odbornou firmou. Nová alej je tvořena 12 ks jírovce pleťového (Aesculus carnea Briotii – kaštan, který má červené květy). Celková výše příspěvku, kterou Město Jiříkov od Nadace ČEZ obdrželo, je ve výši 90.000Kč. Doufáme, že nová výsadba pomůže ke zlepšení životního prostředí v Jiříkově a bude připomínat 100 let od jeho založení.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p180x540/64792_933746219987696_3264162110688812597_n.jpg?oh=57bf026b97fe5d5e25f12b2af5a69999&oe=54E36C30&__gda__=1423698619_3601bfcf732b25d10ecef904af831593https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/q86/p180x540/1609612_933746233321028_1284634530584930084_n.jpg?oh=1ae8cd7dfe1a9754636cda77ce15adc9&oe=54E3B6AC&__gda__=1423591538_f9836eeeac3f297911b416f025f2af61

Změna pravidel při kácení dřevin

kaceni-stromuOd 01.11.2014 vstoupilo v účinnost nové znění vyhlášky č. 189/2013 Sb., které upravuje pravidla pro kácení dřevin. Zatímco při přechozí úpravě nemuselo být žádáno, pokud strom rostl na oploceném pozemku u rodinného domu, nová úprava toto ruší – tzn., že se musí žádat o skácení každého stromu, jehož obvod je ve 130 cm nad zemí vyšší než 80 cm. Povolení ke kácení dřevin, v případě, že nejde o stromořadí, registrovaný významný krajinný prvek nebo vyhlášený památný strom, se nevyžaduje:

  1. pro dřeviny (stromy) o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  2. pro zapojené porosty dřevin (keřů), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Bez povolení lze tedy kácet pouze ovocné dřeviny rostoucí na zahradách. Kácení dřevin probíhá zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období, kdy dojde k přirozenému útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Pro bližší informace kontaktujte odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov.

Podzimní prázdniny na skok

Kromě svých dobrovolnických aktivit jiříkovském středisku mládeže se jako dobrovolník podílím i na přípravě a organizaci lyžařských závodů v Liberci. Při přípravě závodů světových pohárů a dalších vrcholných sportovních akcí se pohybuji převážně v areálu skokanských můstků na Ještědu, jejichž prostředí jsem si velmi oblíbil. Když jsme plánovali, kde s dětmi strávíme podzimní prázdniny, napadl mě právě tento areál a možnost představit dětem toto prostředí. Přivítal jsem proto možnost ubytování přímo v areálu, naplánovali a zajistili další program a vyrazili jsme.

Celý článek...

Poděkování Ústeckému kraji

Podkovn steckmu kraji - dotace Povodn 2013 - FS 3Město Jiříkov tímto děkuje Ústeckému kraji za poskytnutí účelové dotace na financování výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území způsobených povodní v červnu 2013, dotace byla poskytnuta na základě „Žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje“ k realizaci opatření Fondu solidarity Evropské unie. Díky obdržené dotaci ve výši 296 369,30 Kč Město Jiříkov opravilo po povodni v roce 2013 dešťové kanalizace a nakoupilo kamenivo na opravu komunikací na svém území, fotografie nás vrací zpět do 9.6.2013...

Podkovn steckmu kraji - dotace Povodn 2013 - FS 1Podkovn steckmu kraji - dotace Povodn 2013 - FS 2

Stanovisko MV ke stížnosti na jednání RM Jiříkova

Odpověď Ministerstva vnitra ČR zmiňovaná v zářijovém čísle Jiříkovských novin (č.j. MV-81806-2/ODK-2014)
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (MV-81806-2ODK-2014.pdf)MV-81806-2ODK-2014.pdf 1593 Kb

Začíná dostavba splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodů v Jiříkově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku realizaci další plánované investiční akce roku 2014 – rozsáhlou dostavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci některých souběžně vedených vodovodů v centru města Jiříkov.

thumb stokyIng. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy SVS dává 75%, tj. objem téměř 950 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritně se zaměřujeme na rekonstrukce našich vodovodních a kanalizačních sítí, ale i na odstraňování nevyhovujících kanalizačních výustí, kam patří i zahájená stavba v Jiříkově.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizační systém v Jiříkově tvoří dva systémy: systém oddílné kanalizace zakončený na ČOV Jiříkov a systém jednotné kanalizace, zakončený několika výustěmi. V centru města Jiříkov bude dostavěna nová splašková kanalizace, která naváže na již dokončenou kanalizaci, čímž dojde k odstranění devíti kanalizačních výustí, kdy byly odpadní vody vypouštěny do Jiříkovského potoka bez přečištění. Stávající kanalizace bude poté využívána jen jako dešťová. V ulicích Filipovské, Čapkově, Antonínově, Jiřího a Petrově bude zrekonstruován i dožilý ocelový vodovod z let 1932 a 1952, vedený v souběhu s kanalizací.

Celý článek...

Autobusová oblast Šluknovsko od 1. ledna 2015

doprava 2015Článek převzat z webu Ústeckého kraje - Jak budou jezdit regionální autobusy na Šluknovsku od roku 2015? Informujeme vás, jak se změní organizace regionální autobusové dopravy objednávané Ústeckým krajem. Navíc schéma nového linkového vedení železniční dopravy do regionu. Informační materiál obsahuje návrhové jízdní řády, které mohou v časech odjezdů doznat dílčích změn.

Kdo bude v oblasti Šluknovsko zajišťovat od roku 2015 autobusovou dopravu?
Výběrové řízení vyhrála společnost Autobusy Karlovy Vary a.s., která na níže uvedených linkách bude zajišťovat provoz do roku 2024.

Celý článek...