7. společný výlet Pětiměstí - Den lidové turistiky Pětiměstí

V neděli 28. září 2014, odjezd autobusu ve 13:30 z Náměstí Míru, Šluknov - jízdné zdarma.

V rámci dobré tradice se koná letoštní Den lidové turistiky v členské obci Ebersbach - Neugersdorf. Jste zváni na okružní výlet naší částí obce Ebersbach v Sasku. Místo srazu Spreequell-Eck Bahnhofstraße, část obce v Ebersbach v Sasku. Start ve 14:00.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (7 Společný výlet Pětiměstí.pdf)7. společný výlet Pětiměstí 1168 Kb
Download this file (_Dožínky v Taubenheimu.pdf)Dožínky v Taubenheimu 1136 Kb

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva města Jiříkov konané ve dnech 10. – 11. října 2014

Na základě § 30 odst.1 zákona č. 491 / 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhrazuji

jako plochu pro výlep volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva města Jiříkova :

 1. zděný plakátovací válec na ul. Svobodova u č.p. 487 (prodejna potravin) v Jiříkově.
 2. plakátovací plocha Města Jiříkov na náměstí u č.p. 3
 3. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce 9.května, Svobodova a Tyršova
 4. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce Filipovská, Svobodova, Čapkova a Moskevská
 5. plakátovací plocha Města Jiříkov u restaurace „Koupaliště“ na ul. Rumburská
 6. plakátovací plocha Města Jiříkov u hřiště TJ Spartak
 7. plakátovací plocha Města Jiříkov ve Filipově, ul.Filipovská u autobusové zastávky „Filipov-kino“.

Dne 9.10.2014 bude dle § 30 odst.3 zákona č. 491 / 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění odstraněna volební agitace a propagace z plakátovacích ploch uvedených pod poř.č. 2, 4 a 7.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Vyhrazení plochy

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33 konané ve dnech 10. – 11. října 2014

Na základě § 16 odst. 1 zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění

vyhrazuji

jako plochu pro výlep volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva města Jiříkova :

 1. zděný plakátovací válec na ul. Svobodova u č.p. 487 (prodejna potravin) v Jiříkově.
 2. plakátovací plocha Města Jiříkov na náměstí u č.p. 3
 3. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce 9.května, Svobodova a Tyršova
 4. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce Filipovská, Svobodova, Čapkova a Moskevská
 5. plakátovací plocha Města Jiříkov u restaurace „Koupaliště“ na ul. Rumburská
 6. plakátovací plocha Města Jiříkov u hřiště TJ Spartak
 7. plakátovací plocha Města Jiříkov ve Filipově, ul.Filipovská u autobusové zastávky „Filipov-kino“.

Dne 9.10.2014 bude dle § 16 odst. 6 zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění odstraněna volební agitace a propagace z plakátovacích ploch uvedených pod poř. č. 2, 4 a 7.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33

Podle § 14c písm. a) zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění

 1. Volby do Zastupitelstva Města Jiříkova a Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33se uskuteční :
  • v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  •  v sobotu dne 11. října 2014 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9.května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Petrova a Náměstí.
  • ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v budově Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680 (vchod do volební místnosti z ul.Moskevská) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.
  • ve volebním okrsku č.3 je volební místnost v budově Sokolovny Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č.p. 207 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Jiříkov

Podle § 29 zákona č. 491 / 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

 1. Volby do Zastupitelstva Města Jiříkova a Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33 se uskuteční :
  • v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  •  v sobotu dne 11. října 2014 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9.května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Petrova a Náměstí.
  • ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v budově Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680 (vchod do volební místnosti z ul.Moskevská) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.
  • ve volebním okrsku č.3 je volební místnost v budově Sokolovny Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č.p. 207 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Pozvánka

plakat flk web

VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ KOMUNITNĚ VEDENÉ INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ MAS ŠLUKNOVSKO

pro období 2014 až 2020+

Vážení přátelé,
naše společná práce se blíží do úspěšného závěru. Dovolte nám proto, abychom Vás srdečně pozvali na veřejné připomínkování, které je transparentně otevřeno široké veřejnosti, organizacím a institucím v oblasti MAS Šluknovsko. Protože naší filosofií je spojovat příjemné s užitečným, rozhodli jsme se veřejné připomínkování uskutečnit v průběhu druhého ročníku FESTIVALU LOKÁLNÍ EKONOMIKY.

VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ISRÚ MAS Šluknovsko proběhne v sobotu 20. září od 13.30 do 15.00 hodin na Šluknovském zámku.

Velmi se těšíme, že spolu tímto způsobem prožijeme příjemný den plný zajímavých setkání a důstojně uvedeme v život dokument, který podpoří v následujících letech všestranný rozvoj našeho regionu.

Ing. Eva Hamplová
manažerka MAS Šluknovsko

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (pozvanka_u_FLE_2014.pdf)pozvanka_u_FLE_2014.pdf 1178 Kb
Aktualizováno 15.09.2014

Začíná dostavba splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodů v Jiříkově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku realizaci další plánované investiční akce roku 2014 – rozsáhlou dostavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci některých souběžně vedených vodovodů v centru města Jiříkov.

thumb stokyIng. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy SVS dává 75%, tj. objem téměř 950 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritně se zaměřujeme na rekonstrukce našich vodovodních a kanalizačních sítí, ale i na odstraňování nevyhovujících kanalizačních výustí, kam patří i zahájená stavba v Jiříkově.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizační systém v Jiříkově tvoří dva systémy: systém oddílné kanalizace zakončený na ČOV Jiříkov a systém jednotné kanalizace, zakončený několika výustěmi. V centru města Jiříkov bude dostavěna nová splašková kanalizace, která naváže na již dokončenou kanalizaci, čímž dojde k odstranění devíti kanalizačních výustí, kdy byly odpadní vody vypouštěny do Jiříkovského potoka bez přečištění. Stávající kanalizace bude poté využívána jen jako dešťová. V ulicích Filipovské, Čapkově, Antonínově, Jiřího a Petrově bude zrekonstruován i dožilý ocelový vodovod z let 1932 a 1952, vedený v souběhu s kanalizací.

Celý článek...

Stanovení minimálního počtu členů

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33 konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Na § 14c písm. c) zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění stanovuji minimální počet členů jednotlivých okrskových volebních komisí na 6 členů (slovy šest členů)

Michal Maják
starosta města Jiříkova

Jmenování zapisovatelů OVK

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí ve městě Jiříkově pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33 konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Na základě § 14c písm. e) zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění jmenuji zapisovatele okrsk ových volebních komisí pro volby do zastupitelstva Města Jiříkov takto:

Volební okrsek č.1 – sídlo : budova Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3

 • Zapisovatelka – paní Martina Alice Fodorová; pracovní zařazení : referent odboru vnitřní správy MěÚ Jiříkov

Volební okrsek č.2 – sídlo : budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680

 • Zapisovatelka – paní Hana Havlová; pracovní zařazení : referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov

Volební okrsek č.3 – sídlo : Sokolovna Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č.p. 207

 • Zapisovatelka – paní Jaroslava Mrázková; pracovní zařazení : referent odboru místního a bytového hospodářství MěÚ Jiříkov

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Strana 1 z 2