Rozšíření odstavné plochy v Oldřichově ulici

V Oldřichově ulici bylo rozšířeno parkoviště o odstavnou plochu, kterou lze využít pro parkování návštěvníků hřbitova.

odbor MH a BH

Ústecký kraj vydává magazín pro cestující veřejnost

Tisková zpráva ze dne 26. září 2014 - Pro cestující veřejnost, tedy zejména ty, kteří využívají linkové autobusy a osobní vlaky k dopravě do škol, zaměstnání, ale také za zábavou a turistikou, připravil Ústecký kraj magazín, ve kterém informuje o všech podstatných změnách připravovaných od 1. ledna 2015.

UL_kraj_Doprav_broz_A4_komplet_v4_OK [PDF, 2,2 MB] (26.9.2014) - Na šestnácti stránkách se čtenáři dozvědí o změnách v dopravním systému, rozdělení oblastí a nových dopravcích včetně vysoutěžených cen, o novinkách na železnici i v autobusové dopravě. Od ledna bude např. možné využívat spoje na zavolání, zastavovat se bude na znamení, rozšíří se nabídka nočních spojů a cyklobusů. Součástí magazínu jsou i stručné jízdní řády ve vybraných relacích a informace o novém tarifu.

„Věřím, že nově vytvořený systém Doprava Ústeckého kraje a nově vysoutěžení dopravci přinesou změny maximálně pozitivní. Může to být v úpravě jízdních řádů, který nabídne lepší návaznosti a širší nabídku spojů, někoho potěší krásné nové autobusy vybavené moderním odbavovacím a informačním systémem, pravidelní cestující budou jistě rádi za možnost pořízení zvýhodněných časových kuponů, které jim cestování zlevní, říká hejtman Bubeníček. „Magazín vydáváme v nákladu deset tisíc kusů a je zdarma k dostání na krajském úřadě, v informačních kancelářích všech dopravců, u řidičů autobusů a ve vybraných vlakových spojích. Ke stažení je také na webových stránkách kraje,“ upřesnil radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

Nález jízdního kola

140924-koloDne 24.9.2014 byl nahlášen nález jízdního kola ze dne 22.9.2014. Majitel se může o nalezený předmět přihlásit na MěÚ, odbor vnitřní správy.

Poděkování Ústeckému kraji

ustecky krajMěsto Jiříkov tímto děkuje Ústeckému kraji za přidělení neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na spolufinancování Oslav 100. výročí povýšení Jiříkova na město, které se konaly dne 24.5.2014. Díky obdržené dotaci ve výši 50 000,- Kč  mohla být uspořádána jednodenní kulturně společenská akce, na které proběhly oslavy zúčastněných občanů i návštěvníků města Jiříkova.

Stanovisko MV ke stížnosti na jednání RM Jiříkova

Odpověď Ministerstva vnitra ČR zmiňovaná v zářijovém čísle Jiříkovských novin (č.j. MV-81806-2/ODK-2014)
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (MV-81806-2ODK-2014.pdf)MV-81806-2ODK-2014.pdf 1593 Kb

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva města Jiříkov konané ve dnech 10. – 11. října 2014

Na základě § 30 odst.1 zákona č. 491 / 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhrazuji

jako plochu pro výlep volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva města Jiříkova :

 1. zděný plakátovací válec na ul. Svobodova u č.p. 487 (prodejna potravin) v Jiříkově.
 2. plakátovací plocha Města Jiříkov na náměstí u č.p. 3
 3. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce 9.května, Svobodova a Tyršova
 4. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce Filipovská, Svobodova, Čapkova a Moskevská
 5. plakátovací plocha Města Jiříkov u restaurace „Koupaliště“ na ul. Rumburská
 6. plakátovací plocha Města Jiříkov u hřiště TJ Spartak
 7. plakátovací plocha Města Jiříkov ve Filipově, ul.Filipovská u autobusové zastávky „Filipov-kino“.

Dne 9.10.2014 bude dle § 30 odst.3 zákona č. 491 / 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění odstraněna volební agitace a propagace z plakátovacích ploch uvedených pod poř.č. 2, 4 a 7.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Vyhrazení plochy

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33 konané ve dnech 10. – 11. října 2014

Na základě § 16 odst. 1 zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění

vyhrazuji

jako plochu pro výlep volebních plakátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33:

 1. zděný plakátovací válec na ul. Svobodova u č.p. 487 (prodejna potravin) v Jiříkově.
 2. plakátovací plocha Města Jiříkov na náměstí u č.p. 3
 3. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce 9.května, Svobodova a Tyršova
 4. plakátovací plocha Města Jiříkov na křižovatce Filipovská, Svobodova, Čapkova a Moskevská
 5. plakátovací plocha Města Jiříkov u restaurace „Koupaliště“ na ul. Rumburská
 6. plakátovací plocha Města Jiříkov u hřiště TJ Spartak
 7. plakátovací plocha Města Jiříkov ve Filipově, ul.Filipovská u autobusové zastávky „Filipov-kino“.

Dne 9.10.2014 bude dle § 16 odst. 6 zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění odstraněna volební agitace a propagace z plakátovacích ploch uvedených pod poř. č. 2, 4 a 7.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Aktualizováno 17.09.2014

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33

Podle § 14c písm. a) zákona č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění

 1. Volby do Zastupitelstva Města Jiříkova a Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33se uskuteční :
  • v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  •  v sobotu dne 11. října 2014 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9.května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Petrova a Náměstí.
  • ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v budově Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680 (vchod do volební místnosti z ul.Moskevská) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.
  • ve volebním okrsku č.3 je volební místnost v budově Sokolovny Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č.p. 207 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Jiříkov

Podle § 29 zákona č. 491 / 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

 1. Volby do Zastupitelstva Města Jiříkova a Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 33 se uskuteční :
  • v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  •  v sobotu dne 11. října 2014 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č.p. 3 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9.května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Petrova a Náměstí.
  • ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v budově Základní školy Jiříkov, Filipovská č.p. 680 (vchod do volební místnosti z ul.Moskevská) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.
  • ve volebním okrsku č.3 je volební místnost v budově Sokolovny Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č.p. 207 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Michal Maják, starosta města Jiříkova

Strana 1 z 3