Uctění památky

Dne 10. července 2014 ve 12:00 budou, na základě usnesení Vlády ČR, spuštěny sirény JSVV k uctění padlých vojáků v Afghánistánu.

Nalezený pes

Dne 07.07.2014 byla nalezena ve Filipově ve večerních hodinách fenka křížence německého ovčáka, stará cca 7-8 měsíců. Víte-li někdo, kdo by mohl být jeho majitelem, kontaktujte prosím MěÚ Jiříkov na tel.: 412 338 350.

Aktualizováno 08.07.2014

DOG MILITARY PARKUR 2014

V neděli 29.6.2014 jsme na cvičišti Aktivního psa Jiříkov uspořádali 1.ročník závodu Dog military parkur. Jedná se o závod na čas v překonávání různých a různě postavených překážek. Byly tedy klasické překážky z běžného výcviku, dále překážky z agility a překážky z různě postavených pneumatik, skoro plazením se podlézal „můstek“, míčkama se shazovaly plechovky či se překonávalo hrazení plné PET lahví. Běželo se na čas a započítávaly se trestné vteřiny při nepřekonání či shození překážky.

dmp1  dmp2

Sešlo se celkem 24 handlerů se svými čtyřnohými miláčky v kategoriích small (malí psi), large (velcí) a děti a štěňata. Boje s časem a překážkami to byly veliké, o stupních vítězů musely rozhodnout druhé běhy, jelikož se v boji o umístění sešli tři soutěžící dvojice se stejným časem.

Jak si tedy stupně vítězů jednotlivé kategorie rozdělily? V kategorii small vyhrála Bára s Jane, druzí byli Ivana s Nessi a třetí Andrea a Goofy. Ve velcích vyhrál Adam a Keisy, na druhém místě skončili Petr a Dexter a třetí místo si vyběhali Lenka s Coudym. Ve štěňatech a dětech vyhrála Vanesa a Katyusha, druzí byli Aneta s Elinou a třetí Mirek s Jenou.

Vyhráli ale všichni, kteří přišli a jak pro svý hafany, tak i pro sebe něco udělali a ve skvělé atmosféře fandění, povzbuzování a potlesků při dobězích dali najevo, že první ročník se podařil a že už teď se budeme těšit na ten další.

Poděkování tedy všem soutěžícím, fanouškům a doprovodům a také sponzorům - OZ Mikulášovice, Schäfer a Sýkora, U Punčošky, Schrödingerův institut, Werki bandog kennels, Zdeněk Vodička, rodina Kopečných, kteří svými dary podpořili motivaci závodníků o co nejlepší umístění.

Jarda
www.facebook.com/AktivniPesJirikov  

Strategie pro Šluknovsko bude v září

Místní akční skupina Šluknovsko děkuje všem, kdo se aktivně zapojili do tvorby komunitně vedené strategie místního rozvoje. V současné době probíhá zpracování všech získaných informací do podoby dokumentu, který určí hlavní rozvojové cíle nejsevernější oblasti České republiky zahrnující 41 obcí (Šluknovsko, východní část okresu Děčín, severní části okresu Česká Lípa). V tomto regionu žije 74 000 obyvatel a právě jim bude MAS Šluknovsko podle zmíněné strategie zajišťovat minimálně do roku 2020 dotační prostředky pro různé záměry, od zvelebování veřejných prostranství a zlepšování občanské vybavenosti, přes ochranu životního prostředí až po podporu místních podmínek pro podnikání.

Celý článek...

Nalezený pes - černobílá fenka

140702-fena

Dnes, 02.07.2014 , bylo nalezeno černobílé štěně – fenka, která se údajně pohybovala již v úterý v podvečer v okolí ulic Londýnská a Liberecká. Víte – li někdo, kdo by mohl být vlastníkem tohoto malého pejska, kontaktujte prosím MP Jiříkov na tel.: 722 092 090 nebo MěÚ Jiříkov na tel.: 412 338 350.

Děkujeme za pomoc.

Aktualizováno 08.07.2014

Studujícím seniorům blahopřál starosta Varnsdorfu

TZ č. 2/2014 - Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s Provozně-ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity Praha zahájila v únoru 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Virtuální Univerzitu třetího věku. Studující senioři měli možnost ve čtrnáctidenních intervalech absolvovat pilotní kurs Astronomie v rámci letního semestru akademického roku 2013/2014. Je potěšující, že všichni naši studenti byli úspěšní a mohli z rukou organizátorů převzít pamětní listy. Při slavnostním aktu, který se odehrál v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu ve středu 21. května, byl přítomen starosta Varnsdorfu pan Martin Louka, který ocenil aktivitu posluchačů kursu i jejich neutuchající touhu po získávání vědomostí a všem úspěšným studentům osobně spolu s manažerkou MAS Šluknovsko ing. Evou Hamplovou blahopřáli k úspěšnému absolvování kursu.

Pokud Vás zaujala možnost studia Univerzity třetího věku v našem městě, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. 724 778 296, abyste mohli po vyplnění přihlášky absolvovat od září 2014 kurs na téma „Lidské zdraví“.

Těšíme se na Vás!

Irena Mencová
kontaktní osoba projektu MAS Šluknovsko

Aktualizováno 01.07.2014

Starostové se vyslovili pro podporu meziobecní spolupráce

Obec Lipová se 18. června 2014 stala dějištěm prvního oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Rumburk a ORP Varnsdorf v rámci v rámci realizovaného projektu Podpora meziobecní spolupráce. Celý název projektu je Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci, nositelem projektu je Svaz města a obcí České republiky.

Do projektu Podpory meziobecní spolupráce, zkráceně nazývaného Obce sobě, se zapojilo 185 z celkem 205 území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v České republice.

Na Šluknovsku se do projektu zapojila obě ORP. Na území ORP Rumburk se nachází 12 měst a obcí (Dolní Poustevna, Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Velký Šenov a Vilémov). Ve správním obvodu ORP Varnsdorf leží 6 měst a obcí (Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Varnsdorf). Smluvním partnerem SMO ČR jsou Dobrovolný svazek obcí Tolštejn a Svazek obcí Sever. Oba svazky z finančních prostředků výše uvedeného projektu zaměstnaly čtyřčlenné pracovní týmy, skládající se vždy z koordinátora, pracovníka pro tvorbu analýz a strategií, tematického experta pro volitelnou oblast a asistenta. Dalšími důležitými činiteli při realizaci projektu jsou tzv. motivující starostové – za každé ORP jsou to vždy dvě osoby. Aktivně spolupracují jak se SMO ČR, tak se svými týmy a napomáhají hladkému průběhu prací a zprostředkování přenosu dat.

Pracovní týmy v období prosince 2013 až června 2015 vypracují podklady pro tvorbu dvou strategických dokumentů. Každý z nich bude obsahovat čtyři oblasti. Tři témata (předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství) byla určena ze strany SMO ČR, čtvrté téma si zvolí každá ORP sama na základě individuálních potřeb svého území. Strategické dokumenty budou zpracovány na období 2014 až 2023.

První setkání starostů obcí, náležejících do správního obvodu obou ORP, bylo příležitostí, aby oba týmy prezentovaly dosavadní průběh prací v projektu. Konkrétně to znamená, že každý z týmů již vyhotovil pracovní návrh Strategie na základě svých vlastních analýz a zjištění, díky statistickým datům, poskytnutým ze strany SMO ČR a ČSÚ a po vyhodnocení dotazníkových šetření v jednotlivých obcích. Hosty setkání byli zástupci SMO ČR Ing. Perglerová a Ing. Černý.

Po této rekapitulaci následovala diskuse, která vyústila v návrh na 4. volitelné téma: cestovní ruch. Na tomto tématu se shodli představitelé obcí obou ORP samostatně. Pro návrh se souhlasně vyslovila většina přítomných (v ORP Varnsdorf 100 %, v ORP Rumburk 81,82%). V souladu s harmonogramem projektu bude nyní vypracována odborná analýza a návrh řešení na koncepci rozvoje cestovního ruchu v území ORP Rumburk a ORP Varnsdorf.

O dalším postupu při realizaci projektu budeme veřejnost průběžně informovat. O projektu více zde: http://www.obcesobe.cz/o-projektu/

Ing. Eva Hamplová, koordinátorka MOS za ORP Rumburk
Dana Dudková, koordinátorka MOS za ORP Varnsdorf

Tisková zpráva MOS č. 1/2014, Varnsdorf, 24. 6. 2014

Foto z průběhu setkání v Lipové (autoři: M. Havlíček - Hlas severu, D. Dudková)

Dráha národního parku

desiro dpDráha národního parku zahajuje o víkendu 5. a 6. července 2014 provoz. Přinášíme vám aktuální informace o jízdním řádu a cenách jízdenek.

První sobotu v červenci se po 69 letech znovu otevře železniční přechod mezi stanicemi Dolní Poustevna a Sebnitz. Díky tomu se cestující mohou od 5. července svézt novou vlakovou linkou U28 z Děčína přes Dolní Žleb, Bad Schandau, Sebnitz, Dolní Poustevnu, Mikulášovice až do Rumburka.
Na tuto chvíli čekali dlouhé roky hlavně obyvatelé Šluknovského výběžku, kterým přinese časovou úsporu při cestování do města Děčín. Například při cestě z Dolní Poustevny se jízda vlakem zkrátí o polovinu.
Na nové lince U28, která povede z Děčína přes Dolní Žleb, Bad Schandau, Sebnitz, Dolní Poustevnu, Mikulášovice do Rumburka, pojede denně osm párů vlaků. Všechny vlaky budou vedeny německou motorovou jednotkou Desiro a doprovázeny českým vlakvedoucím i strojvedoucím.

Současně se od tohoto data mění jízdní řád i na trati 084 Rumburk – Mikulášovice přes Panský a přes Krásnou Lípu a Brtníky. Na této trati zatím zůstává víkendový provoz, ale vlaky budou mít v Mikulášovicích přípojné vazby k vlakům linky U28.

Svezte se po trati za 10 Kč!
Linka U28, která projíždí celou oblastí Českosaského Švýcarska, má i svůj název – Dráha národního parku (Nationalparkbahn). O víkendu 5. a 6. července bude u příležitosti oslav zahájení provozu na této lince promoakce Českých drah a Deutsche Bahn a cestující budou přepraveni za symbolické jízdné – sleva Promo Sebnitz. V ČR se jízdenky budou prodávat ve vlaku a ve stanicích Děčín hl. n., Rumburk a Šluknov za 10 Kč. V Německu se prodávají jízdenky ve vlaku a ve stanicích Bad Schandau a Sebnitz za 1 euro. Předprodej těchto jízdenek bude zahájen 4. července 2014 v uvedených stanicích. Ve stanicích Sebnitz a Dolní Poustevna budou 5. a 6. července také stánky s propagačními předměty.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (VVO_ProgrammLueckenschlussfestU28.pdf)VVO_ProgrammLueckenschlussfestU28.pdfpozvánka na slavnostní zahájení1536 Kb

Strana 1 z 3