Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Jiříkov

Městský úřad Jiříkov v souladu s ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkov, svolaného dosavadním starostou města Jiříkova v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost MěÚ Jiříkov
Doba konání: 4. listopadu 2014 od 16,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města Jiříkova
 3. Volba návrhové a volební komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
 4. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
 5. Volba starosty, místostarosty a členů rady města:
  • určení počtu místostarostů, členů rady města
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  • určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
  • volba starosty
  • volba místostarosty
  • volba členů rady města
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 8. Diskuze
 9. Závěr

Michal Maják
dosavadní starosta města Jiříkov

V Jiříkově dne 27. října 2014

Výzva pro majitele psa

Dne 24.10.2014 byl v dopoledních hodinách před budovou Základní školy Jiříkov odchycen pes, hnědé barvy s žíháním. Pejsek je velmi přátelský a evidentně se někomu zaběhl. V případě, že znáte jeho majitele, prosím kontaktujte MěÚ Jiříkov na tel.: 722092090 (MP Jiříkov). 

Upozornění pro občany

Z důvodu čerpání řádné dovolené oznamujeme, že Městská knihovna Jiříkov bude ve dnech 27. - 30.10.2014 uzavřena.

Upozornění pro občany

Po dobu stavebních prací je vstup do budovy MěÚ pouze zadním vchodem od pošty. Hlavní vchod uzavřen - hrozí nebezpečí úrazu !

Upozornění pro občany

Z důvodu čerpání řádné dovolené oznamujeme, že Klub důchodců Jiříkov bude ve dnech 20. - 31.10.2014 uzavřen.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Jiříkov

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Jiříkov naleznete v příloze této aktuality, stejně jako na eletronické úřední desce a úřední desce města.
Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1 SNK-Sdruž.přátel Jiř.a Filip. 1 Mark Rudolf 41 NK BEZPP 298 8,99 1
1 SNK-Sdruž.přátel Jiř.a Filip. 4 Matička Vladimír Mgr. 40 NK BEZPP 288 8,69 2
1 SNK-Sdruž.přátel Jiř.a Filip. 8 Farská Dagmar Bc. 34 NK BEZPP 246 7,42 3
2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Horáková Milena 60 KSČM KSČM 192 12,18 1
3 Občanská demokratická strana 1 Wittgruber Petr 52 ODS ODS 381 10,46 1
3 Občanská demokratická strana 2 Hase Roland Ing. 44 ODS ODS 305 8,37 2
3 Občanská demokratická strana 5 Hase Martin 40 ODS ODS 303 8,32 3
3 Občanská demokratická strana 11 Pernica Ondřej 46 ODS BEZPP 296 8,12 4
4 NEZÁV.KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA 3 Pokorák Josef Mgr. 34 STAN BEZPP 611 8,54 1
4 NEZÁV.KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA 1 Maják Michal 54 STAN STAN 561 7,84 2
4 NEZÁV.KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA 8 Jurajda Jindřich Bc. DiS. 24 STAN BEZPP 560 7,83 3
4 NEZÁV.KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA 5 Šamša Vladimír Mgr. 62 STAN BEZPP 531 7,42 4
4 NEZÁV.KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA 9 Mrázek Michal Mgr. 34 STAN BEZPP 529 7,39 5
4 NEZÁV.KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA 2 Horák Miroslav 62 STAN BEZPP 493 6,89 6
4 NEZÁV.KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA 4 Dufek Petr 60 STAN BEZPP 425 5,94 7
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (20141011191333327_sign.pdf)zapis_zm_jirikov 556 Kb

Podzim s kočkou

logo SI RGB 200pxSchrödingerův Institut připravil pro děti od 6 do 13 let prázdninový program „Podzim s kočkou“ v době podzimních prázdnin. Nabízíme pobytový, příměstský nebo kombinaci obou táborů. Program se skládá ze sportovních, kulturních, turistických, táborových a naučných aktivit po celý týden. Doprava z Varnsdorfu a Rumburku zajištěna.

Více informací v přiloženém plakátku.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (podzim_s_kockou.pdf)podzim_s_kockou.pdf 462 Kb

Nalezené klíče

140930-kliceDne 29.9.2014 v odpoledních hodinách byl hlídkou MP nalezen klíč na žluté šňůrce s nápisem před restaurací Bílý dům. Majitel se může přihlásit na MěÚ, odbor vnitřní správy.

Strana 1 z 2