Výkop v ulici Čapkova

Dne 31.8.2015 byly započaty výkopové práce v ulici a chodníku komunikace Čapkova z důvodu zhotovení přípojky a pokládky kabelu pro komunikaci Hradecká.

odbor MH a BH 

Houbařský den v Seifhennersdorfu

Již po 17. se v neděli 20. září v centru příhraničního města Seifhennersdorf v Horní Lužici koná akce, která je oblíbená u mladých i starších. Loupežnický vůdce Karásek, jeho kumpáni a báby kořenářky vyrazí v brzkých ranních hodinách do místních lesů, aby ulovili bohatou kořist. Veškerý úlovek pak bude k vidění na velké výstavě hub - v loupežníkově doupěti - Karáskově muzeu.

Houbařský odborník Horst Knoch rozdělí tyto plody lesa na jedovaté, jedlé a nejedlé a všechny budou vystaveny na oblíbené výstavě. V roce 2014 shlédlo široké publikum na 170 druhů hub. Rekordní výsledek v Karáskově revíru! Aby se Vám cesta vyplatila ještě víc, mohou například nadšení turisté projít 4,5 Kilometru dlouhou Karáskovo okružní stezku a příznivci cyklistiky mohou projet 21 kilometrovou cyklostezku po stopách legendárního vůdce loupežníků.

Další informace naleznete na: www.karaseks-revier.de a přiložené pozvánce.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Houbařský víkend 2015.pdf)Houbařský víkend 2015.pdf 222 Kb

Upozornění pro občany

Na základě provedeného šetření Městského úřadu Jiříkov bylo zjištěno, že mnoho objektů nacházejících se v Jiříkově a Filipově není označeno odpovídajícími čísly popisnými, orientačními nebo evidenčními.

Dle zákona 128/2000, Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 31 a § 32, musí být každý objekt označen odpovídajícím číslem popisným, orientačním  nebo evidenčním a každý majitel nemovitosti, které bylo přiděleno číslo popisné, orientační  nebo evidenční je povinen tuto nemovitost daným číslem viditelně označit a toto označení udržovat v řádném stavu.

Vyzýváme tedy všechny majitele objektů nacházejících se v Jiříkově a Filipově, aby v případě, že nemají označenou svou nemovitost odpovídajícím číslem popisným, orientačním nebo evidenčním,  tak učinili nejdéle do 31.12.2015. Městský úřad Jiříkov

Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance

Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance sociální pracovník/sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a pro terénní programy

Požadujeme:

 •  ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle zákona 108/2006 Sb.
 •  trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 •  znalost zákona o sociálních službách
 •  organizační schopnosti a samostatnost, schopnost vedení malého týmu
 •  zkušenost s přímou prací v sociálně vyloučených lokalitách
 •  ochotu pracovat i v odpoledních hodinách
 •  orientaci v problematice principů a fungování práce v NZDM a TP
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (1508 VR soc pracovník NZDM a TP.pdf)1508 VR soc pracovník NZDM a TP.pdf 319 Kb
Celý článek...

V Loreta Rumburk se restaurují malby a obnovuje fasáda

TZ 28/2015 – (Rumburk 18. 8. 2015) Od začátku léta probíhají v Loretě Rumburk restaurátorské a stavební práce za více než jeden milión korun. Od srpna se navíc barokní kulturní památka restauruje přímo před očima návštěvníků. Původní podoby se do září dočká malířská výzdoba kaple Pražského Jezulátka a kaple Panny Marie Lurdské. Do října se opraví také fasáda nádvoří křížové chodby kolem loretánské kaple. Na kostele sv. Vavřince se již obnovila část krovu jihovýchodního přístavku, který dosud kryla sto třicet let stará šindel. Kulturní památku Loreta Rumburk spravuje Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Ta o záchranu významné architektonické památky usiluje devatenáct let.

Restaurovaná kaple Pražského Jezulátka z 18. století přinesla nečekané svědectví minulých restaurátorských zákroků. "Na boční straně štukové hlavice sloupu se nalezla tužkou psaná jména J. Kindermanna z Jiřetína pod Jedlovou a J. Lissnera z Filipova a letopočet 1945," uvedl akademický malíř restaurátor Martin Martan z Prahy. Právě v létě tohoto roku proběhla poslední zásadní obnova kaple. Sedmdesát let stará jména malíře a truhláře jsou doložena rovněž písemnými záznamy, které vedli řeholníci z přilehlého kapucínského kláštera.

Obnovu Lorety Rumburk ve výši 1 044 000 Kč v roce 2015 podpořilo Ministerstvo kultury, Město Rumburk, Biskupství litoměřické a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Z Programu rozvoje venkova se hradila obnova části krovu klášterního kostela sv. Vavřince. Celoročně přístupná barokní kulturní památka ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Rumburk se obnovuje od roku 1996. Záchranné práce dosud přišly na 26,14 mil. Kč. Restaurátorské práce na dekorativní výmalbě křížové chodby a nárožních kaplí kolem Lorety Rumburk začaly v roce 2012.

Rumburská Loreta byla postavena podle plánů význačného barokního architekta Johanna Lucase Hildebrandta na základě přání Antona Floriana knížete z Liechtensteinu jako svobodná poutní kaple. Její správa byla svěřena řeholníkům z kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Ti se o rozlehlé mariánské poutní místo starali do roku 1950, kdy byl jejich klášter násilím zrušen a loretánská kaple byla převedena do správy rumburského děkanství. Sakrální památka je přístupná celoročně. Pro návštěvníky vedle prohlídek připravuje řadu doprovodných kulturních akcí. V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety vybudovala česko-německá Expozice církevního umění Šluknovska. Ta se v roce 2014 dočkala nominace na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav.

Klára Mágrová

Opatření obecné povahy

Městský úřad Rumburk, Vodoprávní úřad ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 12.08.2015 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely z těchto vodních toků a jejich přítoků - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územím obvodu města Jiříkov - podrobnější informace v příloze.

Příměstský tábor Léto s kočkou

Jsme přesně v polovině prázdnin a my se vám hlásíme z našich příměstských táborů Léto s kočkou - tedy se psem. Schrödingerův institut (...s kočkou) už třetím rokem pořádá příměstské tábory, které jsou, troufáme si říct, velmi oblíbené. Jejich hlavní tváří jsou pančelky a pančitel společně s Brettem (...se psem) a myslím, že i díky nim se tyto tábory pozitivní šeptandou šíří.

Za uplynulé čtyři týdny jsme s dětmi prožili mnohé. Snažili jsme se o pestrý program, i když někdy jsme se opakování nevyhnuli. Navštívili jsme tak například Štolu sv. Jana Evangelisty, Jedlovou, vyhlídky v Kyjově, Dům Českého Švýcarska, Ještěd, Hopsárium v Děčíně a nebo třeba zámek ve Šluknově. Děti se předvedly jako schopní badatelé, když neznámému G.J.B. obstaraly všechny léčivé předměty k vyléčení jedné záhadné osoby. V jiném, olympijském, týdnu zase předvedly, že se v nich ukrývají samé sportovní talenty a ještě o nich jednou uslyšíme! No a ti, kteří využili naši nabídku a přespali s námi buď "na klášteře" nebo ve Šluknově, projevili i dostatek odvahy!

Celý článek...

Odběry a rozbory pitné vody

MěÚ Jiříkov ve spolupráci s AQUATEST - akreditovanými laboratořemi zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne 5.10.2015 odběry a rozbory pitné vody

 • domovní studny

  určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální.zásobování
  mikrobiologický a chemický rozbor
   cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru)

  radiologický rozbor (radon 222)
   cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)

 • veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.

  určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod.
  krácený rozbor a odběr vzorku
   cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné

  úplný rozbor a odběr vzorku
   cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
  (platba fakturou na základě závazné objednávky)

evidence objednávek do 30. 9. 2015: odbor výstavby a ŽP, MěÚ Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, Tel.: 412 338 350, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří, Geologická 4, 152 00 Praha, tel.: 234 607 322, 234 607 180 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Náhodné foto