Odběry a rozbory pitné vody

MěÚ Jiříkov ve spolupráci s AQUATEST - akreditovanými laboratořemi zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne 5.10.2015 odběry a rozbory pitné vody

 • domovní studny

  určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální.zásobování
  mikrobiologický a chemický rozbor
   cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru)

  radiologický rozbor (radon 222)
   cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)

 • veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.

  určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod.
  krácený rozbor a odběr vzorku
   cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné

  úplný rozbor a odběr vzorku
   cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
  (platba fakturou na základě závazné objednávky)

evidence objednávek do 30. 9. 2015: odbor výstavby a ŽP, MěÚ Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, Tel.: 412 338 350, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří, Geologická 4, 152 00 Praha, tel.: 234 607 322, 234 607 180 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace o plánované úpravě zahrady u mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově

Koncem roku 2014 byla dokončená stavba nové mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově. Stávající pozemky určené pro zahradu mateřské školy jsou zatím nevyužité a děti zde nemají vytvořené žádné zázemí. Původní vybavení zahrady již nebylo plně funkční a z hlediska bezpečnosti dětí již nadále nemohlo být využívané.

Město Jiříkov počátkem roku 2015 začalo řešit tento problém zajištění nového prostoru pro výchovu a vzdělávání dětí a pro hraní her.

V rámci vyhlášení podpory ze strany „Operačního programu ŽP“ prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci prioritní osy 7 – dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu byla požádána Regionální poradenská agentura z Brna o podání žádosti na získání dotačních prostředků na akci: „ MŠ Jiříkov – zahrada krále Jiříka“.

Tato žádost byla kladně posouzena a v současné době má Město Jiříkov možnost získat finanční prostředky na realizaci úpravy zahrady u mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově.

Předpokládané finanční náklady na zajištění výstavby nové zahrady byly předběžně spočítány na částku ve výši cca 4 577 174,-- Kč bez DPH.

Celkové náklady realizace projektu včetně zabezpečení přípravy projektu, jeho zpracování, podání žádosti o dotaci, zabezpečení výběrového řízení na zhotovitele stavby byly vyčísleny částkou ve výši 5 981 451,-- Kč. Výše poskytnuté dotace činí 5 383 305,-- Kč. Vlastní zdroje města činí částku ve výši 598 146,-- Kč.

Realizace stavby musí být dokončena do 10/2015.

Pro informovanost občanům města přikládáme návrh projektu zahrady krále Jiříka.

Zpracoval: Miroslav Sabo, vedoucí odboru výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov

Turistická doprava 2015 – vlak, bus, cyklobus, loď

CYKLOBUSY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

Tuto sezónu je rozšířena síť cyklobusů:

 • Turistická i cyklo linka 434: Děčín – Hřensko – Mezní Louka – Jetřichovice – Chřibská – Doubice – Krásná Lípa a zpět
 • Turistická i cyklo linka 407: Varnsdorf – Krásná Lípa – Staré Křečany – Brtníky a zpět
 • Turistická i cyklo linka 433: Děčín – Sněžník a zpět
 • Turistická i cyklo linka 436: Děčín – Huntířov – Srbská Kamenice – Jetřichovice – Vysoká Lípa

Dále doporučujeme využívat:

 • Turistická  linka 435: Česká Kamenice – Srbská Kamenice – Hřensko - Schmilka a zpět
 • Plavba lodí: Děčín – Hřensko – Bad Schandau a zpět + Děčín – Hřensko – Dresden – Meissen a zpět

Dráha národního parku — vlakem na Pravčickou bránu

 • Výstupní stanice: Schöna, pak přívozem do Hřenska
 • Využijte jízdenku Elbe Labe Tiket (400 Kč pro 5 osob),  platí i pro přívoz do Hřenska

Kompletní jízdní řády všech turistických autobusů, cyklobusů, vlaků a lodí  v Českosaském Švýcarsku najdete v nově vydané brožuře Turistické jízdní řády 2015

V případě dotazů se na mě obracejte.

Mgr. Dana Štefáčková
Vedoucí PR a marketingu České Švýcarsko o.p.s.

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Dráha NP.pdf)Dráha NP.pdf 221 Kb
Download this file (Elbe labe.pdf)Elbe labe.pdf 1113 Kb
Download this file (linka 407.pdf)linka 407.pdf 327 Kb
Download this file (Linka 434 (1).pdf)Linka 434 (1).pdf 92 Kb
Download this file (Linka 434.pdf)Linka 434.pdf 92 Kb
Download this file (Linka 436.pdf)Linka 436.pdf 299 Kb
Download this file (Loď.pdf)Loď.pdf 150 Kb
Download this file (mapa dopravní obslužnosti.pdf)mapa dopravní obslužnosti.pdf 172 Kb
Download this file (Turistická doprava.pdf)Turistická doprava.pdf 920 Kb

Náhodné foto