HT - festival - banner

Oznámení pro vlastníky nemovitostí v K.Ú. Jiříkov

V období od 25.8.2014 do 5.9.2014 (vždy v pracovní dny) bude na Městském úřadě v Jiříkově v zasedací místnosti vyložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát pro katastrální území Jiříkov – přepracování geodetických informací do elektronické podoby.

Do obnoveného katastrálního operátu bude možné nahlížet za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu ve stanovených úředních hodinách:

pondělí, středa od 14:00 do 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek od 14:00 do 16:00 hod.  

OBNOVOU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NEJSOU DOTČENA VLASTNICKÁ ANI JINÁ PRÁVA K NEMOVITOSTEM.
NEÚČÁST VLASTNÍKŮ A JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH PŘI VYLOŽENÍ OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NENÍ NA PŘEKÁŽKU VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU (ÚČAST VLASTNÍKŮ NENÍ POVINNÁ).

Další informace :

  • na úřední desce MěÚ Jiříkov nebo na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • odbor výstavby a ŽP, tel: 412 338 350

Hana Havlová, odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov

Veteránem severem

Veteranklub Sever pořádá 12. ročník srazu auto a moto veteránů

Veteránem severem

23. srpna 2014 ve Šluknově na náměstí

Program:

  • Sraz a prezence na náměstí ve Šluknově od 8:00 do 10:30
  • Výstava vozidel do 10:30, poté spanilá jízda Šluknovským výběžkem
  • Jiříkov 11:00 - 11:30
  • Rumburk, Lužické náměstí 12:00 – 13:30, výstava vozidel, soutěže pro účastníky
  • Varnsdorf, Pivovar Kocour 14:00, vyhlášení výsledků srazu a soutěží pro účastníky Návrat do Šluknova přes Krásnou Lípu, Brtníky, Staré Hraběcí, Janovku, Císařský

Každý řidič obdrží zdarma poukaz na oběd a láhev z limitované edice ke srazu z Pivovaru Kocour.

Všichni přátelé historických vozidel jsou srdečně zváni!

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (Severem14.pdf)Severem14.pdf 332 Kb

Uzavření knihovny

Ve dnech 14.7. - 17.8.2014 bude z důvodu čerpání dovolené bude knihovna ve Filipově uzavřena. Čtenářům přejeme hezké prázdninové dny.
Aktualizováno 14.07.2014

Nalezený pes

Dne 07.07.2014 byla nalezena ve Filipově ve večerních hodinách fenka křížence německého ovčáka, stará cca 7-8 měsíců. Víte-li někdo, kdo by mohl být jeho majitelem, kontaktujte prosím MěÚ Jiříkov na tel.: 412 338 350.

Aktualizováno 08.07.2014

Strategie pro Šluknovsko bude v září

Místní akční skupina Šluknovsko děkuje všem, kdo se aktivně zapojili do tvorby komunitně vedené strategie místního rozvoje. V současné době probíhá zpracování všech získaných informací do podoby dokumentu, který určí hlavní rozvojové cíle nejsevernější oblasti České republiky zahrnující 41 obcí (Šluknovsko, východní část okresu Děčín, severní části okresu Česká Lípa). V tomto regionu žije 74 000 obyvatel a právě jim bude MAS Šluknovsko podle zmíněné strategie zajišťovat minimálně do roku 2020 dotační prostředky pro různé záměry, od zvelebování veřejných prostranství a zlepšování občanské vybavenosti, přes ochranu životního prostředí až po podporu místních podmínek pro podnikání.

Celý článek...

Nalezený pes - černobílá fenka

140702-fena

Dnes, 02.07.2014 , bylo nalezeno černobílé štěně – fenka, která se údajně pohybovala již v úterý v podvečer v okolí ulic Londýnská a Liberecká. Víte – li někdo, kdo by mohl být vlastníkem tohoto malého pejska, kontaktujte prosím MP Jiříkov na tel.: 722 092 090 nebo MěÚ Jiříkov na tel.: 412 338 350.

Děkujeme za pomoc.

Aktualizováno 08.07.2014

Studujícím seniorům blahopřál starosta Varnsdorfu

TZ č. 2/2014 - Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s Provozně-ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity Praha zahájila v únoru 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Virtuální Univerzitu třetího věku. Studující senioři měli možnost ve čtrnáctidenních intervalech absolvovat pilotní kurs Astronomie v rámci letního semestru akademického roku 2013/2014. Je potěšující, že všichni naši studenti byli úspěšní a mohli z rukou organizátorů převzít pamětní listy. Při slavnostním aktu, který se odehrál v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu ve středu 21. května, byl přítomen starosta Varnsdorfu pan Martin Louka, který ocenil aktivitu posluchačů kursu i jejich neutuchající touhu po získávání vědomostí a všem úspěšným studentům osobně spolu s manažerkou MAS Šluknovsko ing. Evou Hamplovou blahopřáli k úspěšnému absolvování kursu.

Pokud Vás zaujala možnost studia Univerzity třetího věku v našem městě, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. 724 778 296, abyste mohli po vyplnění přihlášky absolvovat od září 2014 kurs na téma „Lidské zdraví“.

Těšíme se na Vás!

Irena Mencová
kontaktní osoba projektu MAS Šluknovsko

Aktualizováno 01.07.2014

Starostové se vyslovili pro podporu meziobecní spolupráce

Obec Lipová se 18. června 2014 stala dějištěm prvního oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Rumburk a ORP Varnsdorf v rámci v rámci realizovaného projektu Podpora meziobecní spolupráce. Celý název projektu je Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci, nositelem projektu je Svaz města a obcí České republiky.

Do projektu Podpory meziobecní spolupráce, zkráceně nazývaného Obce sobě, se zapojilo 185 z celkem 205 území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v České republice.

Na Šluknovsku se do projektu zapojila obě ORP. Na území ORP Rumburk se nachází 12 měst a obcí (Dolní Poustevna, Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Velký Šenov a Vilémov). Ve správním obvodu ORP Varnsdorf leží 6 měst a obcí (Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Varnsdorf). Smluvním partnerem SMO ČR jsou Dobrovolný svazek obcí Tolštejn a Svazek obcí Sever. Oba svazky z finančních prostředků výše uvedeného projektu zaměstnaly čtyřčlenné pracovní týmy, skládající se vždy z koordinátora, pracovníka pro tvorbu analýz a strategií, tematického experta pro volitelnou oblast a asistenta. Dalšími důležitými činiteli při realizaci projektu jsou tzv. motivující starostové – za každé ORP jsou to vždy dvě osoby. Aktivně spolupracují jak se SMO ČR, tak se svými týmy a napomáhají hladkému průběhu prací a zprostředkování přenosu dat.

Pracovní týmy v období prosince 2013 až června 2015 vypracují podklady pro tvorbu dvou strategických dokumentů. Každý z nich bude obsahovat čtyři oblasti. Tři témata (předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství) byla určena ze strany SMO ČR, čtvrté téma si zvolí každá ORP sama na základě individuálních potřeb svého území. Strategické dokumenty budou zpracovány na období 2014 až 2023.

První setkání starostů obcí, náležejících do správního obvodu obou ORP, bylo příležitostí, aby oba týmy prezentovaly dosavadní průběh prací v projektu. Konkrétně to znamená, že každý z týmů již vyhotovil pracovní návrh Strategie na základě svých vlastních analýz a zjištění, díky statistickým datům, poskytnutým ze strany SMO ČR a ČSÚ a po vyhodnocení dotazníkových šetření v jednotlivých obcích. Hosty setkání byli zástupci SMO ČR Ing. Perglerová a Ing. Černý.

Po této rekapitulaci následovala diskuse, která vyústila v návrh na 4. volitelné téma: cestovní ruch. Na tomto tématu se shodli představitelé obcí obou ORP samostatně. Pro návrh se souhlasně vyslovila většina přítomných (v ORP Varnsdorf 100 %, v ORP Rumburk 81,82%). V souladu s harmonogramem projektu bude nyní vypracována odborná analýza a návrh řešení na koncepci rozvoje cestovního ruchu v území ORP Rumburk a ORP Varnsdorf.

O dalším postupu při realizaci projektu budeme veřejnost průběžně informovat. O projektu více zde: http://www.obcesobe.cz/o-projektu/

Ing. Eva Hamplová, koordinátorka MOS za ORP Rumburk
Dana Dudková, koordinátorka MOS za ORP Varnsdorf

Tisková zpráva MOS č. 1/2014, Varnsdorf, 24. 6. 2014

Foto z průběhu setkání v Lipové (autoři: M. Havlíček - Hlas severu, D. Dudková)

Letní večerní prohlídky při svíčkách 2014 v Loretě Rumburk

loretaTZ 18/2014 – (Rumburk 23. 6. 2014) Tradiční večerní prohlídky při svíčkách se o letních prázdninách vrací do Lorety Rumburk. Mariánské poutní místo v Rumburku a jedna z nejhodnotnějších loretánských kaplí v České republice se v červenci a srpnu 2014 otevře ve večerních hodinách. V Loretě Rumburk proběhnou večerní prohlídky při svíčkách. Nabízí prožitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů, které se v Loretě Rumburk a kapucínském klášteře v předchozích 331 letech staly. Večerní prohlídky při svíčkách proběhnou v úterý 1. 7. a 8. 7., 19. 8. a 26. 8. 2014 od 20.00 do 21.30 h. Večerní prohlídky jsou výjimečnou událostí a v létě se konají pouze čtyřikrát. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v Českém Švýcarsku pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. V Loretě Rumburk se večerní prohlídky pořádají třetí sezónu od roku 2012. Rezervace je možná na +420 604 555 922 a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Vstupné je 90 a 45 Kč.

Celý článek...

Strana 1 z 3