Elektronická podatelna

Tisk

Elektronická podatelna Městského úřadu Jiříkov je zřízena nazákladě nařízení vlády č. 495 ze dne 25.8. 2004, kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákono elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Adresa elektronické podatelny:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - tato adresa elektronické podatelny je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Jiříkov.

Seznam kvalifikovaných certifikátů:

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Městského úřadu Jiříkov určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

 • Šárka Fojtová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), sériové číslo 2025053, platnost certifikátu od 02.08.2016 11:45:51 do 02.08.2017 11:45:51
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technickým nosičích:

Městský úřad Jiříkov, podatelna, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Úřední hodiny podatelny:
PO a ST 8,00 – 11,30 12,00 – 16,30
ÚT a ČT 6,30 – 11,00 11,30 – 14,30
6,30 – 11,00 11,30 – 14,00

Příjem datových zpráv na technických nosičích bude proveden pouze v úřední hodiny:

PO a ST 8,00 – 11,30 12,00 – 16,30
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně a zařazena do spisové služby úřadu.

Vzor datové potvrzovací zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně MěÚ Jiříkov Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript DD/MM/RRRR v HH:MM:SS.

Identifikátor Vaší datové zprávy: XXXX/RRRR


S pozdravem

Šárka Fojtová
Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

 • formát txt (prostý text)
 • formát htm, html (hypertextový dokument)
 • formát rtf (rich text formát)
 • formát doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát pdf (soubory softwarového produktu Acrobat)
 • formát xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát jpg, gif (grafický formát)
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a USB flash disku (FAT16, FAT32, exFAT, NTFS)

 Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté zprávy:

Datová zpráva u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.

 Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně na poštovní adresu městského úřadu.

 Právní předpisy vztahující se k elektronické podatelně:
 • Zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.